Vollegrond

Nieuws

Waterschap kon teelt niet redden na code oranje

Waterschap De Dommel kon niet voorkomen dat een aspergeteler wateroverlast kreeg in 2016. Een code oranje leidt niet tot een andere conclusie, blijkt uit hoger beroep in een schadezaak van een aspergeteler tegen het waterschap.

De zaak draait om wateroverlast in 2016 in de buurt van een vernat natuurgebied, met daardoor hogere grondwaterstand. De buien in juni 2016 waren buitengewoon met een maandneerslag van 260 millimeter. Daar kon het waterschap niet volgens een normale zorgplicht wateroverlast mee voorkomen.

Peilgestuurde drainage

De rechter oordeelt dat het waterschap alles deed wat mogelijk was na de regenval om overlast te voorkomen. Er zijn stuwen verlaagd, krooshekken en duikers zijn schoongemaakt, gemalen hebben maximaal gedraaid. Er is extra gemaaid en de aanvoer van water is zo veel mogelijk stilgelegd.

Vooraf is bij de aanleg van een vernat natuurgebied aan telers de mogelijkheid geboden om peilgestuurde drainage aan te leggen. Dat is volgens het gerechtshof voldoende compensatie voor de verhoogde grondwaterstand.

Onderbouwing teler niet voldoende

De teler had in hoger beroep een schadevergoeding geëist voor zijn gemengde bedrijf met aspergeteelt. De eis lag iets boven de € 100.000. De teler vindt dat het waterschap is tekortgeschoten. Zo lagen er boomstammen in de watergangen en is niet genoeg gemaaid.

De rechter oordeelt dat de teler niet voldoende kan onderbouwen wat het waterschap nog meer had moeten doen om de wateroverlast te voorkomen. Daarbij is het uitgangspunt van de rechter dat het waterschap niet enkel het landbouwbelang dient uit te voeren.

Lees meer berichten over wateroverlast

Of registreer je om te kunnen reageren.