Vollegrond

Nieuws

Onderzoek: gebruik basistoeslag groente zal dalen

Extra eisen voor Europese basistoeslag zal ertoe leiden dat meer vollegrondsgroentetelers afzien van die toeslag.

Dat verwacht Wageningen Economic Research in een uitgebreide analyse (pdf) van deelsectoren voor een nieuw Europees landbouwbeleid (GLB). Het aandeel van de steun via het GLB in het inkomen is vermoedelijk beperkt en ligt naar schatting op 3%. Bij saldi van gemiddeld € 20.000 per hectare is de basistoeslag € 260 per hectare. Dat is € 380 als de vergroeningsbetaling wordt meegerekend. De onderzoekers verwachten daarmee dat bij verhoging van de eisen voor deelname aan het systeem, het aantal telers dat een basistoeslag aanvraagt zal dalen.

Sectoren langs GLB-meetlat

De onderzoekers van Wageningen Economic Research hebben de sterktes en zwaktes van de vollegrondsgroententeelt in kaart gebracht op zes thema’s van dat Europese landbouwbeleid, zoals voedselzekerheid, concurrentievermogen, positieverbetering in de keten en bijdragen en effecten op verschillende zaken rondom klimaat. De vollegrondstuinbouw is belangrijk en geeft ruimte aan 52.000 (voltijdse) werknemers, waarvan 62% op de primaire bedrijven.

Zwakke punten zijn de vergrijzing van de ondernemers en gebrek aan opvolgers, maar ook zaken als personeelskrapte en de positie in de keten. Het imago van de deelsector is goed. De onderzoekers schrijven dat het aandeel On the Way to PlanetProof bij vollegrondsgroententeelt in Nederland met 2% laag is. Cijfers van Stichting Milieukeur gaan uit van een aandeel van 47%, waardoor die conclusie uit het rapport niet opgaat.

Positie in de keten

Circa 30% van het areaal vollegrondsgroente werd in de periode rond 2015 afgezet via een telersvereniging met een GMO-erkenning. Dat aandeel is nu mogelijk lager. Het ontbreken van GMO-ondersteuning is een zwakte voor de vollegrondsgroenteteelt, vinden de onderzoekers. De meeste telers zetten af via één van de 1.200 handelsbedrijven. Enkele grote telers hebben zelfstandige afzet naar grote retailpartijen.

Of registreer je om te kunnen reageren.