Vollegrond

Nieuws

Potplantenproef bloemkool zet aan tot discussie

Voor een bezoek aan de potplantenproef bloemkool was het eigenlijk een week te laat. Toch leverde de beoordeling voldoende gespreksstof op. “De meeste telers hebben één of enkele rassen ook zelf en kunnen dan over hun ervaringen meepraten”, zegt Niels Botman van Syngenta.

Ton Slagter, die samen met Siem Groen de rassen vooraf beoordeelde, is er duidelijk over. “Hoe een ras zich manifesteert, hangt ook af van bedrijfsspecifieke omstandigheden. Daarnaast moet een ras net in je teeltplan passen.” Toch hadden beiden gezamenlijk en individueel punten toegekend aan de ingezonden rassen voor het aantal groeidagen, de groeikracht, gewasstand, gezondheid, koolkleur, gewicht en oogstgemak. Dat gold met name voor de 6 centimeter-perspotten; het was aan de bezoekers om de 4 centimeter-potten te beoordelen. Zoals gezegd was het daarvoor wat laat; een kanshebber als Alston van Sakata was bijvoorbeeld al geoogst. Botman kon nog wel vertellen dat Solistar het in de 4 centimeter-pot beter had gedaan dan in de 6 centimeter-pot.

Op de voorgrond oud-bloemkoolveredelaar Siem Groen, die de beoordeling van de rassen doornam - Foto: Marga van der Meer.
Op de voorgrond oud-bloemkoolveredelaar Siem Groen, die de beoordeling van de rassen doornam - Foto: Marga van der Meer.

Positief opgevallen

Bij de 6 centimeter-perspotten vielen volgens Slagter Spacestar Gold en Alcala in positieve zin op. Het aantal groeidagen van Spacestar Gold was te hoog, maar geplant als 4 centimeter-pot is het ras weer wel interessant. Alcala is een al wat bekender ras. Ronald Hand van Bejo legt uit dat dit ras als zomerras werd geïntroduceerd voor oogst tot juli, maar in de potplantenteelt komt het ras ook goed uit de verf. De indrukken zijn wellicht wat vertekend en worden daarom niet gepubliceerd.

Periode van koude

Groen legt uit dat de 6 centimeter-potten op 8 maart zijn geplant en nog een hoeveelheid koude meekregen, wat bij de 4 centimeter-potten, die twee weken later de grond in gingen, minder het geval was. Bovendien was er onvoldoende doek verkrijgbaar om de hele planting af te dekken.

Zelf proef opzetten

Gevraagd naar het nut van de bijeenkomst zegt een woordvoerder van Maatschap Kok Vriend & Zn dat hij op basis van dit soort kennisuitwisselingen een keuze maakt om volgend jaar zelf een proef te zetten. Dat deed bijvoorbeeld Kees Nieuweboer, die voor een praatje vanuit de Friesland de Afsluitdijk overstak richting Noord-Holland. Hij deelde zijn ervaringen met Arienzo, wat laat en licht in gewicht, en Alston was vast met een kort oogsttraject.

Of registreer je om te kunnen reageren.