Vollegrond

Nieuws

Belastingdienst dwingt teler omzet te bewijzen

Een groenteteler moet aantonen hoe de omzet met geregistreerde personeelsuren is te rijmen. De Belastingdienst wil afleverbonnen zien.

De belastingrechter oordeelt dat de Belastingdienst een informatiebeschikking mocht opleggen aan de teler. Dat betekent een zwaardere bewijslast voor de teler voor de geregistreerde omzet van het groentebedrijf. Probleem is dat de aantekeningen van de bestellingen en de door de chauffeurs van de transportbedrijven ondertekende afleverbonnen niet zijn bewaard. Volgens de Belastingdienst rijmen de geregistreerde uren niet met de verkopen en zijn de getekende afleverbonnen nodig.

Uren verantwoord

De teler ontkent dat de administratie niet sluitend of betrouwbaar is. Voor de onderhavige jaren zijn alle uren en betalingen aan het personeel verantwoord in de administratie. In die periode van 2011 tot en met 2014 werd gebruikgemaakt van payrolling.

De zaak kwam aan het rollen door gezamenlijk onderzoek van de Belastingdienst met Inspectie SZW in het kader van eerlijk werk. Er werden overtredingen aangetroffen en medewerkers verklaarden contante betalingen te ontvangen.

Of registreer je om te kunnen reageren.