Vollegrond

Nieuws

Extreme hitte laat sporen na in rassenproef

Telers vergelijken effecten van minder tot niet bijmesten in broccoli.

Aantonen dat minder bijmesten bijdraagt aan de weersbestendigheid is het hoofddoel van een rassenvergelijkingsproef, die onderdeel uitmaakt van het project Weerbestendige broccoli. Hiertoe kwamen vorige week zo’n 20 telers samen op het bedrijf van Gertjan de Wit in Grootebroek (N-H).

Op 26 juni zijn op deze locatie zeven rassen (Iron Man, Koros, Babilon, Larsson, SV0301, SDG15-0091 en Balard) geplant die in drie trappen zijn bijbemest. De basisbemesting bestond uit 17 m3 rundveedrijfmest. Daarna zijn grondmonsters genomen en is bijbemest.

Uitgangspunt voor de N-bemesting was de voor het ras Ironman optimale N-gift. In de proef waren bemestingstrappen aangebracht van 100, 50 en 0% van de optimale gift.

De indruk bestaat dat het extreme weer voor verminderde reacties op de bemestingsstrappen zorgde

Gezien het algemene gewasbeeld op het proefveld ziet het er naar uit dat de basisbemesting al redelijk voldoende was. Daardoor blijven verschillen uit. Daarnaast bestaat de indruk dat het extreme weer zorgde voor verminderde reacties op de bemestingstrappen.

Twee weken geleden is begonnen met oogsten. Waarnemingen op een complete reeks kwaliteitsaspecten – tijdens de oogst, maar ook in de bewaring – worden geregistreerd en uitgewerkt.

Na de hitte

Op de telersbijeenkomst ging de discussie al snel over de gevolgen van het hete weer in de voorbije weken. Hoewel het veld niet kunstmatig geïnfecteerd was met Alternaria en interne valse meeldauw werden beide infecties wel aangetroffen, zij het in het beginstadium. Het aantal planten met holle stelen, doorwas en oneffen schermen was hoog. Dit laatste is ook in de praktijk het geval.
Volgens teler Meindert-Jan Botman ligt een oorzaak in de extreme hitte die enkele weken geleden begon. ‘’De ene plant was dan wel klaar met bloemzetting, en de andere nog niet. Planten die klaar waren hebben zich verder ontwikkeld, anderen zijn in rust gegaan.”

Bijna alle rassen vertoonden duidelijk tekenen van holle stelen

Ook het feit dat holtes in stelen zich dan weer hoog en dan weer laag in de steel bevinden, zijn een symptoom van het in overlevingstand gaan. Holle stelen duiden wellicht op een groeistoot, maar een hard gegeven is dit niet. Alle rassen vertoonden hier duidelijk tekenen van, met uitzondering van Babilon waar het aantal holle stelen laag was.

Het project weerbestendige broccoli wordt uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk, de coördinatie ligt bij Vollegrondgroente.net. Greenport Noord-Holland Noord regelde de financiering. De rassen in de proef waren beschikbaar gesteld door de zaadbedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.