Vollegrond

Nieuws

Droogteproblemen niet verholpen door regenval

De neerslag van eind april is onvoldoende om het huidige neerslagtekort in te halen, meldt de Unie van Waterschappen.

Na ruim zes weken zonder noemenswaardige neerslag is eind april in heel Nederland regen gevallen. Hierdoor zijn het neerslagtekort en de watervraag afgenomen. De grondwaterstanden verschillen sterk per regio. In het zuiden en oosten van Nederland zijn de waterstanden nog steeds zeer laag en vallen lokaal sloten en beken droog.

Oplopend neerslagtekort

De voorspelling is dat het neerslagtekort weer toeneemt. In de stroomgebieden van de Rijn en de Maas zijn er echter neerslagkansen. Hierdoor blijft de aanvoer vanuit de grote rivieren de komende periode voldoende, meldt de Unie van Waterschappen.

Regionale verschillen

Sinds maart zijn de grondwaterstanden in veel gebieden door het gebrek aan neerslag gedaald. In laaggelegen gebieden zijn de grondwaterstanden door de neerslag begin mei weer iets gestegen. In hoger gelegen gebieden was dit niet het geval. De regionale verschillen zijn groot. De laagste grondwaterstanden komen met name voor in de hoger gelegen zandgebieden in Oost en Zuid Nederland.

Neerslag nodig

Er zijn (nog) geen problemen met betrekking tot drinkwatervoorziening en verzilting, alleen lokaal met de waterkwaliteit (blauwalgen en vissterfte). Op korte termijn zijn de effecten van het neerslagtekort beperkt. Wel is binnen enkele weken neerslag nodig om knelpunten verder in het seizoen te voorkomen. De waterschappen en Rijkswaterstaat monitoren de situatie nauwlettend en nemen waar mogelijk maatregelen, zoals het instellen van waterpeilen en het vasthouden van water.

Weersvooruitzichten

Tot zaterdag 9 mei blijft het in Nederland en het stroomgebied van de Maas en de Rijn droog. Op 10 en 11 mei wordt wel neerslag verwacht. Vooral het zuidelijke deel van beide stroomgebieden krijgt te maken met significante neerslaghoeveelheden, lokaal tot 50 millimeter. In Nederland liggen de neerslaghoeveelheden die dagen tussen 2 en 5 millimeter, in het Zuidoosten wat meer. Na 11 mei blijft het onder invloed van een hogedrukgebied waarschijnlijk weer droog. Vanaf 17 mei zijn de neerslaghoeveelheden nog onzeker, maar liggen naar verwachting rond het langjarig gemiddelde.

Het actuele neerslagtekort bedraagt 79 mm en ligt ruim boven het langjarig gemiddelde voor mei.

Bron: KNMI
Bron: KNMI

Of registreer je om te kunnen reageren.