Vollegrond

Nieuws

Brabantse Delta: laat slootdrempels staan

Waterschap Brabantse Delta verzoekt telers dringend om houten slootdrempels die vorige zomer vanwege de droogte zijn geplaatst, te laten staan of, na verwijdering, weer terug te plaatsen. Volgens het waterschap vormen de drempels geen belemmering voor de huidige waterafvoer.

De reactie van het waterschap volgt na signalen dat inmiddels drempels verwijderd zijn om het teveel aan water snel af te kunnen voeren en/of om het schonen van de sloten te vergemakkelijken.

Drempels in sloten liggen laag genoeg om overtollig water door te laten. - Foto: WS Brabantse Delta
Drempels in sloten liggen laag genoeg om overtollig water door te laten. - Foto: WS Brabantse Delta

Mede door drempels is grondwater op juiste peil

Het verwijderen van die drempels is onnodig, omdat ze van een beperkte hoogte zijn waardoor de afvoer van het overtollige water niet wordt verstoord. Bovendien is het voorjaar het juiste moment om het gevallen water vast te houden voor het komende groeiseizoen.

Nog een aspect is dat de drempels gefinancierd zijn vanuit het programma Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ). Hieraan zit de verplichting dat de maatregelen minimaal drie jaar in stand moeten worden gehouden. De drempels hebben er verder mede aan bijgedragen dat het grondwaterpeil weer op het oude niveau is.

Of registreer je om te kunnen reageren.