Vollegrond

Nieuws

Scan brengt emissierisico middelen in kaart

Met een digitale tool kunnen telers in kaart brengen waar op hun perceel risico op emissie van middelen bestaat.

Het Toolboxteam Water van het CLM heeft een digitale tool ontwikkeld, waarmee agrariërs het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun percelen in kaart kunnen brengen.

Emissie verminderen

Met de Toolbox Emissiebeperking willen Nefyto, Unie van Waterschappen, LTO Nederland, Agrodis en Cumela Nederland gezamenlijk emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verminderen. Dat is belangrijk voor een goede waterkwaliteit én voor het behoud van een effectief middelenpakket.

Verschillende routes

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen via verschillende routes vanaf het perceel in het oppervlaktewater terecht komen. Bijvoorbeeld door drift, of met regenwater via drainage, oppervlakkige afstroming of uitspoeling. Factoren die van invloed zijn op de mate van afspoeling, zijn onder meer de infiltratiecapaciteit en het waterbergend vermogen van de bodem, bodemverdichting en het risico op plasvorming.

Emissie vanaf perceel belangrijke route

Uit onderzoek blijkt dat emissie vanaf het perceel een belangrijke route is waarlangs gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. Het invullen van de perceelsemissiescan is gratis. Met de scan kunnen telers eenvoudig zien waar op hun percelen risico is op emissie en welke maatregelen ze daartegen kunnen nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.