Vollegrond

Nieuws

RIVM: kleiner risico combinatie-effect middelen

Het risico op nadelige gezondheidseffecten van stapeling van residu van bestrijdingsmiddelen lijkt afgenomen.

Dat is een van de conclusies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de Tussenevaluatie Gezond Groei, Duurzame Oogst. Door verlaging van maximaal toegestane residulimieten voor de stof primicarb in onder meer spinazie in 2016 is het risico van die stapeling verder afgenomen, concluderen de onderzoekers. Het is een voorlopige conclusie. De Europese Commissie komt later dit jaar met richtlijnen hoe deze risico’s definitief moeten worden berekend.

Strengste norm

Voor verschillende groepen middelen geldt dat residuen combinatie-effecten op de gezondheid kunnen hebben. RIVM concludeert dat volgens de strengste statistische berekening de risico’s kleiner zijn geworden in 2017. Toch kan RIVM niet uitsluiten dat in 2017 voor jonge kinderen combinatie-effecten niet te verwaarlozen zijn bij 1 van de 4 onderzochte groepen stoffen. Het combinatie-effect ligt niet ruim boven de norm. RIVM stelt dat verdere verlaging van de maximale residulimiet of vervanging van de stof primicarb in producten als appel en aardbei de blootstellingsscore verder kan verbeteren voor de kwetsbare groep consumenten.

In ontwikkeling

Over de methode voor de berekening van deze combinatieblootstelling wordt al lang nagedacht in Europa. Naar verwachting zal de methode in de tweede helft van 2019 door de Europese voedselveiligheidsdienst Efsa worden gepubliceerd. RIVM heeft in 2018 de risico’s van deze blootstelling in Nederland berekend op basis een voorlopige methodiek en voor een deel van de groepen.

Onderzoek naar zorgen klanten

De tussenevaluatie laat zien dat het aantal groente- en fruitproducten met te hoge residugehaltes verder is afgenomen. Wel blijven mensen zich zorgen maken over de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen op voedsel, ondanks voorlichting van het Voedingscentrum. RIVM pleit voor nader onderzoek naar deze zorg en hoe deze kan worden verminderd.

Of registreer je om te kunnen reageren.