Vollegrond

Nieuws

REO Veiling biedt collectieve hagelverzekering aan

De Belgische REO Veiling brengt vanwege de toenemende extreme weersinvloeden bij haar leden een collectieve hagelverzekering extra onder de aandacht. Het verzekerde bedrag is gebaseerd op de gemaakte kosten, niet op de verwachte productie.

De verzekering waar leden van REO Veiling gebruik van kunnen maken, is volledig vrijwillig. Wel geldt de verplichting om voor alle vollegrondsgroentepercelen voor het betreffende jaar en voor alle teelten voor de verse markt in te tekenen. Het verzekerd bedrag is gekoppeld aan de gemaakte kosten en houdt geen verband met de verwachte productie. Er zijn 2 instapmomenten, voor 15 april waarbij de verzekering op 20 april ingaat en voor 1 mei met ingangsdatum 10 mei.

De teelten zijn verdeeld in 5 teeltgroepen met een vastgelegde verzekerde waarde per hectare en de bijhorende premie per hectare. De premie is afhankelijk van het risico van de teelt. Bij schade is er voor alle teelten een vrijstelling (franchise) van 10%.

Bijzonderheden schaderegeling:

  • Op het bedrijf aanwezig plantgoed dat door hagel beschadigd is, en bedoeld is voor uitplanting op een verzekerd perceel, wordt vergoed op basis van nieuw aan te kopen plantgoed.
  • De eigen opkweek van preiplanten kan verzekerd worden tot een maximum van 3,3 are per hectare verzekerde prei.
  • Bij 100% schade zal de schade-expert een extra controle uitvoeren om te voorkomen dat de groenten op het beschadigde perceel alsnog geoogst worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.