Vollegrond

Nieuws

Vaste rijpaden goed voor productie, twijfel over economie

Telen met gebruikmaking van vaste rijpaden heeft meer voor- dan nadelen, aldus het CLM in een optimistisch geformuleerde literatuurstudie.

In de studie staan de resultaten van onderzoek en ervaringen van telers in de praktijk. Conclusie: op het gebied van teelttechnische aspecten zijn er voordelen. Voor de economische haalbaarheid zijn de pluspunten minder duidelijk.
Artikel gaat verder onder de foto.

Foto: Joost Stallen
Foto: Joost Stallen

Hogere productie

Door het aanhouden van vaste rijpaden voor zo veel mogelijk werkzaamheden heeft de bodem niet te lijden van (te hoge) belastingen door trekkers en werktuigen. Dat zorgt onder meer voor extra werkbare dagen in het voor- en najaar, hogere producties en een lager gasolieverbruik. Daar staan wel nadelen tegenover. Deze minpunten hangen samen met grotere spoorbreedten en werktuigafmetingen, waaronder het gebrek aan standaardisatie van werkbreedtes in internationaal verband. Daarnaast bestaat er hiervoor geen standaard machinepark. Het is dus noodzakelijk om apparatuur en werktuigen zelf te ontwikkelen. Verder zijn transport over de weg (grote breedte met bijbehorende ontheffingsaanvraag) en de hoge investeringskosten nadelig.

Illustratie rijpaden versus gangbaar, uit: Vermeulen (2008b)

Meningen lopen uiteen

Het leidt ertoe dat er in de praktijk verschillend tegen de economische haalbaarheid wordt aangekeken. Waar de ene teler vaststelt dat vaste rijpaden uitmondt in hogere gewasproductie die de meerkosten voor het systeem ruimschoots goedmaken, zijn er collega’s met de nodige ‘rijpad’ervaring die juist vraagtekens zetten bij de economische haalbaarheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.