Vollegrond

Nieuws 1 reactie

Compost stabieler dan altijd aangenomen

Compost draagt meer bij aan de bodemkwaliteit dan werd gedacht, omdat het stabieler blijkt te zijn.

De humificatiecoëfficiënt van groen- en gft-compost is gelijk aan 0,9, terwijl in sommige tabellen nog wordt uitgegaan van 0,75. Dat blijkt uit onderzoek van het Nutriëntenmanagement Instituut (NMI). Concreet betekent dit een hogere bijdrage aan de bodemkwaliteit op de lange termijn.

NMI heeft de incubatieproef uitgevoerd op verzoek van Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) en Vereniging Afvalbedrijven. De proef bevestigde bevindingen uit literatuuronderzoek dat de humicificatiecoëfficient van groen- en gft-composten geen 0,75 maar 0,9 is. Dat betekent dat het aandeel organische stof in compost dat langjarig gebonden blijft in de bodem, nog groter is dan tot dusverre is aangenomen. De bijdrage aan de bodemkwaliteit op lange termijn en aan koolstofbinding is daarmee ook aangetoond groter.

EOS en humificatie

In het onderzoek stonden twee begrippen centraal: de hoeveelheid effectieve organische stof en de humificatiecoëfficient. Effectieve organische stof (EOS) is de hoeveelheid organische stof die een jaar na toediening nog resteert in de grond. De hoeveelheid EOS wordt berekend uit het gehalte organische stof (OS) en de humificatiecoëfficiënt.

Goede bodemverbeteraar

Compost is een bodemverbeteraar met een hoog gehalte stabiele organische stof en relatief lage gehalten aan beschikbare nutriënten. Daarom biedt het zeer goede mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de organische stofvoorziening van landbouwgronden, concludeert BVOR in haar nieuwsbrief.

Eén reactie

  • P.H. Rechsteiner

    Dit is al heel lang bekend en de Biologische-Dynamische landbouw bewijst dit al jaren!

Of registreer je om te kunnen reageren.