Vollegrond

Nieuws

WUR kan verder met onderzoek niet-kerende grondbewerking

Het proefbedrijf van Wageningen UR in Lelystad kan verder met het onderzoek naar niet-kerende grondbewerking (NKG). Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft ongeveer € 1,2 miljoen toegezegd voor de periode van 2017 tot en met 2020.

Het onderzoek loopt al vanaf 2009. Bedrijfsleider Joost Rijk van het biologische proefbedrijf is blij dat EZ de financiering voortzet. “Veel effecten van bodemmanagement op de bodemkwaliteit kunnen pas goed worden gemeten op de langere termijn.”

Wageningen Plant Research (WPR) overweegt een aanvulling op het al lopende onderzoek. Rijk: “Hoogstwaarschijnlijk gaan we ondiep ploegen inpassen. Dat gebeurt in overleg met de partners in het PPS-onderzoek Beter Bodembeheer. Daarnaast gaan we het onderzoek naar de stikstofefficiëntie verdiepen. Gewassen lijken bij niet-kerende grondbewerking zuiniger met stikstof om te gaan.”

Onderzoek verdiepen

Ook wil WPR het onderzoek verdiepen naar de relatie tussen ondergrondverdichting en de combinatie van vaste rijpaden en niet-kerende grondbewerking. Rijk: “We willen weten of je ondergrondverdichting kunt voorkomen met de combinatie van vaste rijpaden en NKG. En kun je dit combineren met agressief doorwortelende groenbemesters en gewassen om ondergrondverdichting verder te verminderen? Ook blijven we metingen doen aan het effect van NKG op de opslag van koolstof in de bodem, de gevoeligheid voor extreem weer, de opbrengsten en de biodiversiteit.”

Drie bedrijfssystemen

WPR heeft in Lelystad drie bedrijfssystemen aangelegd. Op het eerste systeem wordt geploegd. Dat wordt vergeleken met twee NKG-bedrijfssystemen met verschillende intensiteit van grondbewerking.

Het PPS-onderzoek (publiek-private samenwerking) valt onder het topsectorenbeleid van de overheid. De Brancheorganisatie Akkerbouw (BO) en het ministerie van EZ zijn het niet eens over de manier waarop de heffingen voor het onderzoek moeten worden geïnd. Daarom heeft de BO haar deelname aan het topsectorenbeleid opgeschort. Er is geen geld om haar aandeel in het PPS-onderzoek te betalen. EZ heeft besloten haar aandeel wel te betalen, ook al daalt de private financiering onder de 50%.

Of registreer je om te kunnen reageren.