Vollegrond

Nieuws

Proeftuin Precisielandbouw Zuid van start

De kosten hoeven niet de beperkende factor te zijn bij opschaling van precisielandbouw in de boerenpraktijk. Dat zei Joris Beacke bij gelegenheid van de start van de Proeftuin voor Precisielandbouw (PPL) in Zuid-Nederland.

Beacke verwacht dat als boeren precisielandbouw voldoende omarmen, de technieken erachter vanzelf goedkoper worden.

De Proeftuin voor Precisielandbouw Zuid-Nederland bestaat uit twee locaties; proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (Zeeland) en Van de Borne Landbouw in Reusel (Noord-Brabant).

Het is een samenwerkingsverband tussen ZLTO, Van den Borne, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Proefboerderij Rusthoeve en Delphy. Wageningen University en Researchcenter, en HAS Hogeschool Den Bosch en Venlo zijn ondersteunende partijen in het project.

Snellere acceptatie precisielandbouw

Doel van het project is het ontwikkelen en exploiteren van een proeftuin voor precisielandbouw om daarmee innovatie en de adoptie van precisielandbouw in Nederland te versnellen. Met deze innovaties wordt gekoerst op minder gebruik van water, mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en‘resources om meer output’ (zowel kwalitatief en kwantitatief) te behalen. Concreet gaat het er om om de precisielandbouw breder in de praktijk van de open teelten uit te rollen. Onder meer door op veel bedrijven al aanwezige precisietechnieken als gps en mogelijkheden om variabel kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen te doseren, ook daadwerkelijk te benutten.

17 innovatiegroepen

Centraal staan zeventien innovatiegroepen van maximaal tien akkerbouwers, boomtelers, fruitkwekers en vollegrondgroentetelers. In januari begint ZLTO met de werving van deelnemers.

De Proeftuin Precisielandbouw Zuid-Nederland heeft voor drie jaar een begroting van € 2,9 miljoen, waarvan de helft wordt opgebracht door ZLTO, Van de Borne, TU/e, Rusthoeve en Delphy. Het ministerie van Economische zaken en Provincie Noord-Brabant nemen de andere € 1,45 miljoen voor hun rekening.

Of registreer je om te kunnen reageren.