Vollegrond

Nieuws 1 reactie

In januari start NMI ‘Het Grote Bodemonderzoek’

Om aan de weet te komen wat Nederlandse boeren en tuinders van de bodem weten, wat ze ermee willen bereiken en wat ze daarvoor nodig hebben, start het NMI in januari 2018 met ‘Het Grote Bodemonderzoek’. Het doel is handvatten ontwikkelen om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

‘Het Grote Bodemonderzoek’ is geïnitieerd door bodem- en bemestingsadviesbureau NMI en communicatiebureau JEEN. Zij werken daarbij samen met verschillende partners en sponsoren. Het doel van dit onderzoek is handvatten te ontwikkelen waardoor boeren en tuinders in staat worden gesteld de vruchtbaarheid en de gezondheid van de bodem te verbeteren.

Verslechtering bodemkwaliteit

De aanleiding voor het onderzoek is de veronderstelling dat de kwaliteit van de bodem wereldwijd verslechtert door onder andere uitputting van nutriëntenvoorraden, bodemvervuiling, verlies van biodiversiteit, verdroging, bodemverdichting en bodemerosie.

‘Meer tuinders raken overtuigd van het belang van een vruchtbare en weerbare bodem’

Weerbare bodem

Het onderzoek start in januari 2018 en richt zich op de Nederlandse agrarische sector. “Aan de ene kant stijgt de productie op veel plekken nog steeds door de ontwikkeling van nieuwe rassen en teeltoptimalisatie. Aan de andere kant raken steeds meer boeren en tuinders overtuigd van het belang van een vruchtbare en weerbare bodem voor de toekomst van hun bedrijf”, zegt Daan Kuiper van NMI.

Betrokken partijen

Bij het onderzoek hebben de volgende partijen zich aangesloten als partner en/of sponsor: Provincie Zeeland, provincie Noord-Holland, provincie Gelderland, Coöperatie CZAV, Wageningen University & Research en VanDinter Semo. Ook andere bedrijven uit de agribusiness hebben interesse getoond. Belangstellenden kunnen zich nog aansluiten.

Eén reactie

  • Wij kweken groente en fruit op ongeveer 1,2 Ha.
    Willen graag een bodem onderzoek doen maar geen idee van de kosten.
    Via het IVN. exploiteren we een permacultuur tuinset vragen jullie voor een bodem onderzoek?
    M.v.g.
    Yvonne Ree

Of registreer je om te kunnen reageren.