Vollegrond

Nieuws

Nieuwe ploeg voor teeltsysteem met vaste rijpaden

Steverdink techniek presenteert een ploeg voor gebruik in een systeem met vaste rijpaden op 3,15 centimeter.

De zevenschaar-ploeg keert het teeltbed van 2,80 meter binnen de rijpaden. Om de voorkomen dat grond op een vast wielspoor wordt geploegd, wordt de eerste grondbalk opgenomen, via een transportbandje over de ploeg getransporteerd en neergelegd in de laatste voor naast het andere rijspoor. Zo blijven de rijsporen en onbereden teeltbed intact en wordt geen vastgereden, zuurstofarme grond uit het rijspoor in het teeltbed gedeponeerd.

Prototype werkt

De ploeg is een werkend prototype, waarmee begin deze week bij Praktijkonderzoek AGV in Lelystad voor het eerst werd geploegd. Duidelijk werd dat het rondgaande ploegsysteem kan werken, al had de ploeg zonder snijkouters of voorscharen moeite een groenbemester onder te werken en is de treklijn nog niet zoals die zijn moet. Ontwikkelaar Wim Steverdink ziet dat als hobbels die genomen kunnen worden. De trekker voor de ploeg staat op 3,15 meter.

Artikel gaat verder onder de foto.

Prototype van de beddenploeg. Daar waar de mannen staan, wordt een grondbalk opgenomen. Deze wordt tussen de beige banden over de ploeg naar de voor gebracht, die het laatste rister maakt. - Foto: Praktijkonderzoek AGV-WUR
Prototype van de beddenploeg. Daar waar de mannen staan, wordt een grondbalk opgenomen. Deze wordt tussen de beige banden over de ploeg naar de voor gebracht, die het laatste rister maakt. - Foto: Praktijkonderzoek AGV-WUR

Steverdink overweegt om een 2 x drieschaar symmetrische beddenploeg te ontwikkelen, waarbij van het midden van teeltbed naar de rijpaden toe wordt geploegd. De dubbele voor in het midden wordt dan via een systeem van twee transportbandjes gevuld met de banen die naast de paden zijn opgenomen. “Dan maak te tegelijk een kortere machine en los je meteen de kwestie met de treklijn op”, zegt Steverdink.

Biologische teler verkiest ploeg boven spitmachine

Met name biologische akkerbouwers blijven ook bij beddenteelt vasthouden aan ploegen om onkruid te kunnen aanpakken. Als kerende grondbewerking heeft dan de ploeg de voorkeur boven de spitmachine, die op zich beter dan een gewone ploeg tussen de bedden werken met behoud van de rijd rijpaden.

Of registreer je om te kunnen reageren.