Vollegrond

Nieuws

Eurofins Agro duikt in historie percelen

Eurofins Agro roept telers op hun archief af te stoffen en oude analyseverslagen naar hen op te sturen. Aan de hand van deze verslagen van grondonderzoek wil Eurofins Agro nog mee data verzamelen over de historie van percelen.

Sinds de digitalisering is het steeds eenvoudiger geworden om data van grondonderzoek te bewaren en om verbanden te leggen op basis van gemiddelde resultaten. Dan gaat het over gegevens uit de laatste paar decennia. “Vanaf halverwege de jaren 80 hebben we veel gegevens digitaal vastgelegd. Oudere gegevens zijn veel minder beschikbaar”, stelt productmanager Arjan Reijneveld vast.

Cijfers en interviews

Met de hulp van boeren en telers hoopt Eurofins Agro nu verder onderzoek te kunnen doen naar de bodemvruchtbaarheid in Nederland. “Dat gaan we doen op basis van oude analysecijfers, maar minstens zo belangrijk is het bodemmanagement dat erachter zit. Daarom gaan we ook interviews houden met inzenders van archiefmateriaal", zegt onderzoeker Karst Brolsma.

Onderzoek van vóór 1970

Eurofins Agro zoekt analyseresultaten van grondonderzoek van vóór 1970. Rond 1970 veranderde er veel in de land- en tuinbouw. Specialisatie zette door en de veehouderij was de teelt van mais in opkomst. “Dat heeft invloed gehad op de bemesting. Het zou daarom mooi zijn als we reeksen van grondonderzoek kunnen vinden die starten voor 1970. We willen de cijfers van deze percelen (pH, organische stof, P-cijfers en meer) op een rij zetten en vervolgens bespreken met de gebruiker”, aldus Reijneveld.

Verslag over grasland uit 1964. - Foto: Eurofins Agro
Verslag over grasland uit 1964. - Foto: Eurofins Agro

Prijzen voor inzenders

Eurofins Agro hoeft niet de originele verslagen te hebben, een kopie per verslag volstaat. De inzender van de oudste reeks grondanalyses van een perceel dat nog steeds in gebruik is bij het bedrijf, ontvangt een gratis onderzoek BodemconditieScore. Naast deze hoofdprijs geeft Eurofins Agro nog drie CHECK-analyses weg. Bovendien zijn er 4 Spear&Jackson-spades beschikbaar voor inzenders van historisch analysemateriaal.

Stuur uw verslagen naar Eurofins Agro

Verzend kopieën van de analyseverslagen naar communicatie@eurofins-agro.com of stuur deze per post naar: Eurofins Agro, afdeling communicatie, postbus 170, 6700 AD in Wageningen.

Of registreer je om te kunnen reageren.