Vollegrond

Nieuws

Prijzen en arealen industriegroente onder druk

De prijzen en arealen van industriegroente staan voor de teelt van 2015 onder druk. De voorraden zijn door de goede oogst van vorig jaar te groot om een prijsstijging te realiseren.

Nederlandse verwerkers moeten de Belgische collega's volgen om concurrerend te blijven. Vorige week werd bekend dat in België een prijsdalingen wordt verwacht tussen de 3 (knolselderij) en 10 procent (bonen).

Deze trend moet in Nederland worden gevolgd, zegt directeur Cees Geven van telersvereniging De Schakel. "In België vindt het merendeel van de verwerking plaats, dus de prijszetting daar is leidend", legt hij uit. Geven kan deze trend nog niet vertalen in concrete prijzen. "Wij denken binnen twee weken contracten voor te kunnen leggen aan telers, de prijzen zijn ons nu nog niet bekend."

Dat het areaal daalt, lijkt hem logisch. "De oorzaak van de prijsdaling is minder vraag. Dan krimpt het areaal dus ook."

Ook Lou Heijnen, directeur productie van verwerker Oerlemans Foods, zegt dat Nederlandse contractanten zich zoveel mogelijk moeten aanpassen aan de zuiderburen. "Dat zal niet op alle fronten lukken, omdat telers de lagere prijzen niet willen accepteren."

De contractafspraken zijn nog niet rond. Het duurt langer dan normaal, vanwege de lagere prijzen. Zo moet Oerlemans nog met een aantal telersgroepen om tafel. Heijnen verwacht vooral problemen bij het contracteren van producten waar veel handwerk in zit, zoals bloemkool en spruiten. "Arbeid wordt de komende jaren niet goedkoper in Nederland."

Dan zit er weinig anders op dan hogere prijzen te bieden, geeft Heijnen aan. Daarmee komt de verwerkende sector in de problemen, zegt hij. "Zo komen we boven het Belgische prijsniveau te liggen, hoewel het sowieso niet hoger wordt dan vorig jaar. Wij betalen dan dus meer dan de Belgen, terwijl we hetzelfde afzetgebied hebben. Als we dat niet kunnen vertalen naar de verkoopprijzen dan gaat dat ten koste van onze marges."

Deze prijsafspraken worden in het komende half jaar gemaakt. "Het is nadelig dat we eerst met de leveranciers afspreken en dan pas met de afnemers."

Jan Roefs, voorzitter van de vakgroep vollegrondsgroente van LTO, adviseert telers hele goed na te denken over de contractvoorwaarden. "Iedereen moet voor zichzelf inschatten of de prijzen en verwachte saldi overeenstemmen met de inspanningen en het risico die met de teelten gepaard gaan."

Of registreer je om te kunnen reageren.