Vollegrond

Nieuws

'Spruiten blijven monitoren op insecten'

Spruitentelers moeten alert blijven voor trips en koolvlieg bij oplopende temperaturen.

Deze waarschuwing volgt na de telersbijeenkomst vorige week vrijdag op het bedrijf van Evert Verbaas in Oud-Beijerland, toen overigens met lage temperaturen en veel neerslag. Volgens Peter Rottier en Maurits van der Hout van toeleverancier CZAV wordt ook koolvlieg gevonden in spruiten die nu worden geoogst. Daar is uiteraard niets meer aan te doen, behoudens het hoger afstellen van de zaag op de plukker en goed sorteren. Probleem daarvan is dat je de aantasting vaak niet ziet, als deze verscholen ligt onder een lobblaadje. Ingrijpen kan nog met Tracer is in latere rassen nog te overwegen, mits daarvoor nog toepassingsruimte bestaat.

Herstelbemesting stikstof

Veel neerslag kan op kleigrond zuurstofloosheid veroorzaken, waardoor de stikstofverbindingen worden omgezet en stikstof kan vervluchtigen. Dat verlies is niet zo maar te repareren, als daarmee meer gegeven wordt dan volgens de stikstofgebruiksnorm mag. Om daarin tegemoet te komen, bestaat de mogelijkheid om bij extreme neerslag extra bij te bemesten. Dat verloopt wel volgens een aantal spelregels en geldt alleen voor bouwland. Voor grasland is geen voorziening gemaakt.

  • Er moet meer dan 50 millimeter neerslag in een etmaal of 60 millimeter neerslag in twee opeenvolgende etmalen op het betreffende gewasperceel zijn gevallen;
  • De herstelbemesting is maximaal 25 procent boven de stikstofgebruiksnorm per hectare per jaar en is alleen mogelijk als de opbrengstderving van het betreffende gewasperceel zonder bijbemesting tenminste 25 procent en minimaal € 1.000 is;
  • Voor de neerslagbepaling komen alleen meetstations van het KNMI in aanmerking;
  • De neerslag en bijbehorende opbrengstderving zijn door een erkend taxateur (bijvoorbeeld DLV Plant) bevestigd in een taxatierapport. In het rapport wordt melding gemaakt van de ligging en de oppervlakte van het betreffende gewasperceel;
  • Het taxatierapport moet in de administratie worden bewaard;
  • De herstelbemesting mag alleen met kunstmest.

De bemesting moet vooraf aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden gemeld via 'Mijn dossier'.

Discussie

Lastige punten hierbij zijn de verplichting om alleen de neerslagcijfers van KNMI-neerslagstations te gebruiken en de genoemde verdeling van 50 millimeter neerslag in een etmaal of 60 millimeter neerslag in twee opeenvolgende etmalen.

Op de telersbijeenkomst in Oud-Beijerland werd er verder op gewezen dat de hoeveelheid neerslag lokaal sterk kan variëren. Het is voorstelbaar dat op een perceel (veel) meer neerslag valt dan wordt gemeten op KNMI-stations. De genoemde neerslaghoeveelheden werden aangeduid als onbruikbaar, omdat er zich neerslagpatronen kunnen voordoen die kunnen zorgen voor aanzienlijke stikstofuitspoeling, maar niet binnen de criteria vallen.

Of registreer je om te kunnen reageren.