Vollegrond

Nieuws

Actualiteiten centraal op spruitkoolbijeenkomst

Een volle aanhangwagen spruitentelers kwam vorige week donderdag af op de veldbijeenkomst in Dreischor bij maatschap Klompe-van der Linde.

De bijeenkomst werd geleid door spruitkoolspecialisten Peter Rottier en Maurits van der Hout van toeleverancier CZAV, met aandacht voor de (gewasbeschermings)actualiteiten van het moment en voor bemestingszaken.

De druk van koolmot is de afgelopen maanden behoorlijk hoog geweest, maar ten opzichte van het extreme koolmotjaar 2010 niet de grootste uitschieter. Toch is de schade van de rups met de nu beschikbare middelen Steward en pyrethroides groter dan vier jaar geleden, toen het insecticide Nomolt nog toegelaten was. "Daar kunnen we uiteraard weinig mee, maar het relativeert wel de resultaten van de insecticideschema's waarover we nu beschikken", blikt Peter Rottier terug. "We hebben dit jaar in proeven gezien dat vroeg beginnen de beste remedie is." Curatief ingrijpen tegen de koolmot is volgens hem met het huidige middelenpakket niet realistisch, zodat de bestrijding gerealiseerd moet worden met Steward, op basis van gerichte adviezen voor inzet.

Koolmot, koolvlieg, trips

Dat veel percelen nog steeds in meer of mindere mate kampen met rupsen en/of rupsenschade, wordt volgens Rottier veroorzaakt door een basisdruk die zich dit voorjaar al vroeg aftekende. "We zagen gigantisch veel koolmotten aan slootkanten en in buurpercelen. Hier hebben de winter en het vroege voorjaar uiteraard ook een grote rol in gespeeld, normaal worden insectenpopulaties door de vorst behoorlijk ingeperkt". Op dit moment worden nog steeds nog steeds eitjes, poppen en rupsen van de koolmot gevonden en daarnaast op veel percelen eitjes en maden van de koolvlieg. De schade door trips lijkt vooralsnog mee te vallen.

Advies

Als nog rupsen gevonden worden van de koolmot, is het advies Tracer in te zetten. Afgaand op de weersontwikkeling de komende periode zal naar verwachting ook de koolvlieg in populatie stijgen. Ook de laatste tripsen van de populatiepiek in week 30/31 worden met die behandeling  direct meegenomen. Aanvullend: "Wij kijken uiteraard ook naar de prijs van de middelen, maar soms ontbreekt het aan keus."

Luis en wittevlieg

Volgens Maurits van der Hout van CZAV neemt de druk van luizen en wittevliegen toe. Het sterkste product tegen zowel luizen als wittevliegen is Movento, met een aanvangswerking van één week en vervolgens een duurwerking van drie weken. Belangrijk bij Movento is het vroegtijdig toepassen op een groeizaam gewas. Bij later toepassen zal het voor Movento, -door zijn werking op de vetopbouw van de insecten- moeilijk zijn volwassen luizen en oudere larven van de witte vlieg te doden. Verder zal later in het seizoen het middeltransport in het gewas sterk verminderen door verhouting van de spruitenstammen en door bladval.

Advies

Op tijd starten met Movento en drie weken na de eerste toepassing herhalen. Worden volwassen luizen aangetroffen, dan zijn Calypso en een uitvloeier het best passend, aldus van der Hout. Hij waarschuwde er daarbij voorzichtig te zijn met het mengen van Movento met andere middelen, vanwege het risico op te agressieve werking op het gewas. "Met sommige producten zou het echter weleens voordelig kunnen zijn. Zo weten we bijvoorbeeld dat Tracer beter werkt als de waslaag wat opgelost wordt."

Schimmels

Daconil mag niet meer in spruitkool. Sinds een paar weken wordt witte roest gevonden, afgelopen week zelfs op de spruit. Op korte termijn is witte roest bij goed handelen niet direct een probleem, maar op lange termijn kan de schimmel -familie van Phytophthora- door rustsporen jaren achtereen in de grond overleven. Om witte roest goed te bestrijden, moet dit voornamelijk preventief gedaan worden, om zo opbouw in de grond te voorkomen. Wordt er vervolgens nog witte roest gevonden, dan adviseert CZAV Folio Gold te spuiten. Dit is curatief het sterkste.

De druk van echte meeldauw lijkt wat te stabiliseren na de vroege ontwikkeling eind juni/ begin juli. De meeste infectie van echte meeldauw vindt veelal in september plaats. Maar hoe lager de druk in het gewas, hoe minder kans de schimmel in september krijgt.

Slakken

De druk van slakken is stabiel tot licht oplopend op percelen waar geregeld neerslag gevallen is. Zorg na een regenbui tijdig voor nieuwe korrels om zo de populatie ontwikkeling te beperken. Aan het einde van dit seizoen wordt Caragoal geherregistreerd, de verwachting is dat door strengere regelgeving het product komt te vervallen. Als alternatief werken een viertal gewasbeschermingfabrikanten aan een nieuwe slakkenkorrel: op basis van dezelfde werkzame stof als Caragoal, alleen lager geconcentreerd. Om de werking van de 'traditionele' Caragoal te benaderen hebben, is de nieuwe slakkenbestrijder opnieuw geformuleerd en is de korrelgrootte gehalveerd. Dit moet uitmonden in een product met meer korrels per vierkante meter, wat aantrekkelijker is voor slakken, en langer actief blijft. Op de Spruitkoolboulevard in november aanstaande op ppo Westmaas  zal dit verder getoetst worden.

Spruitkoolnavigator

Nieuw is de Spruitkoolnavigator, waarbij het mogelijk is een goed beeld te krijgen van de beschikbare stikstof en andere elementen in de bladstelen en in de grond en om de voorziening van voedingselementen exact te sturen. Agrarisch laboratorium Altic in Dronten maakt daarvoor gebruik van de haar bladsteel- en Spurway-analyse.

Bij maatschap Klompe-van der Linde is dit onderzoek uitgevoerd in de het ras Gigantus. Op het moment van bemonstering stond het gewas stil. De vraag was: is dit een gevolg van de droogte of komt dit door stikstofgebrek? Uit het onderzoek kwam naar voren dat de plant zich nog steeds in de referentie-groeilijn (de voor spruitkool optimaal geachte groeicurve) bevond, maar dat de hoeveelheid stikstof in de bladstelen te laag was en dat er weinig stikstof vanuit de grond beschikbaar voor het gewas beschikbaar was. Dat resulteerde in het advies stikstof strooien. "Zouden we daarmee gewacht hebben totdat het zou gaan regenen, was de groei verder weggezakt en was het gewas wellicht interessant geworden voor insecten", analyseert Van der Hout. "Op de Spruitkoolboulevard hebben we dit nieuwe systeem ook weggelegd."

Bemestingsproef Spruitkoolboulevard

CZAV heeft in samenwerking met Altic een bemestingsproef aangelegd op de Spruitkoolboulevard in Westmaas. De doelstelling is het verbeteren van de inwendige en uitwendige spruitkwaliteit.

In de proef zal onder andere gekeken worden naar calcium en kali; beide elementen zijn belangrijk voor de kwaliteit, maar worden in de bemesting vaak onderbelicht, aldus Van der Hout: "Afgaand op de onttrekkingsbalans voor spruitkool, wordt er relatief weinig kali gestrooid. Met 25 ton spruiten wordt 165  kilo kali per hectare afgevoerd, en in de rest van het gewas wordt nog eens  195 kilo vastgelegd. Dat brengt de totaal benodigde hoeveelheid kali 360 kilo. Dit moet uiteraard wel voor het gewas beschikbaar zijn. Vaak ligt de productie doelstelling hoger. Daarnaast willen we ook kijken naar het optimale moment voor de kalibemesting. We weten dat de  opnamepiek voor kali ligt tussen dag 50 en dag 100 na het planten. Pas vanaf dag 100 na poten wordt er veel kali opgenomen door de spruit. Wat gebeurt er in de plant en met de kwaliteit van de spruit, als er 120 dagen na poten een kalitekort optreedt door watertekort, wateroverschot of een te lage kalibemesting? Dat willen we weten."

Bron: Peter Rottier en Maurits van der hout, CZAV

Foto

  • Telersvervoer.

    Telersvervoer.

  • De ter vervanging van Caragoal opnieuw geformuleerde slakkenkorrels: met een lager gehalte methaldehyde, maar door de aangepaste formulering aanlokkelijker voor de slakken en met een kleinere korrelafmeting om voor groter aantal korrels per vierkante meter.

    De ter vervanging van Caragoal opnieuw geformuleerde slakkenkorrels: met een lager gehalte methaldehyde, maar door de aangepaste formulering aanlokkelijker voor de slakken en met een kleinere korrelafmeting om voor groter aantal korrels per vierkante meter.

Of registreer je om te kunnen reageren.