Vollegrond

Nieuws

Regionaal opknippen informatievoorziening vollegrond dreigt

De zuidelijke standsorganisatie LLTB beraadt zich nog over de invulling van de vaktechnische informatievoorziening aan vollegrondsgroentebedrijven.

Deze situatie is ontstaan nadat vorige week bekend werd dat LTO-Groeiservice per 1 mei aanstaande ophoudt te bestaan. Daarmee valt het doek voor LTO-vollegrondsgroente.net als de organisatie van vaktechnische activiteiten.

Vakgroepvoorzitter Ton Besouw van de LLTB wil korte termijn duidelijk krijgen hoe in te spelen op de nieuwe situatie. "Ik denk dat het goed is een inventarisatie te organiseren onder onze leden. Voorop staat wat zij willen met de nu ontstane situatie. Het is wel duidelijk dat de kennisverdracht zoals die altijd voor Vollgrondsgroente.net en Groeiservice is georganiseerd, niet te lang mag haperen.

Desgevraagd geeft Besouw aan een vorm van samenwerking met de ZLTO het meest logisch te vinden. Deze organisatie meldde eind vorige week dat ze een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met DLV Plant. Onderdelen van die deal zijn de gezamenlijke uitbouw van Proefboerderij Rusthoeve (Colijnsplaat, noord-Beveland) als kenniscentrum voor akkerbouw en vollegrondsgroente. "Zo kunnen telers blijven rekenen op de vertrouwde begeleiding van studie- en kerngroepen per gewasgroep, het organiseren van veld- en informatiebijeenkomsten en de diverse demodagen en symposia", aldus dat persbericht.

LTO-noord beperkt zich tot de mededeling dat de vaktechniek aan de leden gegarandeerd is. 'De nadere invulling daarvan is nog in ontwikkeling'.

Of registreer je om te kunnen reageren.