Vollegrond

Nieuws

Brabantse waterschappen versoepelen beregeningsvergunning

De Brabantse waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta verruimen de regels voor de beregening van grasland uit grondwater.

Om schade aan grasland te voorkomen, zijn de normaal geldende beperkingen voor de beregening van grasland voor een periode van vijf dagen (26 juli tot 1 augustus) opgeheven.

Normaal mag in de maanden juni en juli het grasland niet beregend worden tussen 11 en 17 uur (overdag). Doel van de regeling is de grondwatervoorraad te beschermen.

Volgens de waterschappen is de aanhoudende droogte reden de beperkingen tijdelijk op te heffen. Vanaf 1 augustus is beregening van het grondwater weer wettelijk mogelijk. "Gezien de droge periode van de afgelopen weken vinden de waterschappen het toch noodzakelijk om beregening met grondwater eerder toe te staan. Hiermee wordt mogelijk schade aan de groei van gewassen voorkomen, bij voorbeeld voor grasland dat de ruwvoervoorraad voor vee voor de winter moet opbrengen", aldus de waterschappen in een toelichting.

De waterschapen vragen de vergunninghouders alleen te beregenen als het echt nodig is. "Zuinig zijn met water is zowel voor de landbouw als de natuur van groot belang.

Het waterschap meldt ten overvloede dat de uitzondering niet geldt voor onttrekkingen uit oppervlaktewater, waarvoor eerder al beperkingen zijn ingesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.