Vollegrond

Nieuws laatste update:12 mrt 2013

Meer importerwten verwerkt in fabrieken

De Nederlandse groenteverwerkers importeren meer erwten voor hun verwerking. Dat blijkt uit sectorcijfers van het Productschap Tuinbouw.

Het aandeel Nederlandse erwten is gedaald van 76 procent in 2008 naar 67 procent in 2011. De daling hangt samen met een krimp van de Nederlandse productie. Die nam in ons land in drie jaar tijd met ruim een vijfde af. In 2011 resteerde een productie van 26 miljoen kilo, tegen 33 miljoen kilo in 2008.

In die drie jaar daalde zowel het aantal bedrijven dat erwten teelde (van 771 naar 502), als het areaal (van bijna 6.000 ha naar bijna 4.000 ha) fors. De Nederlandse industrie verwerkte navenant minder erwten (38 miljoen kilo in 2011, tegen 43 miljoen kilo in 2008).

Vrijwel alle erwten zijn bestemd voor industriële verwerking. Nederlandse consumenten kopen de erwt vooral in blik of pot, de Duitsers verkiezen de groente uit de diepvries, blijkt uit cijfers van het Productschap Tuinbouw (PT). Uit de PT-cijfers is verder op te maken dat ouderen (vanaf 55 jaar) minder vaak voor deze groente kiezen dan jongere consumenten.

Of registreer je om te kunnen reageren.