Vollegrond

Nieuws

Oranje jerrycans opnieuw succesvol tegen hennep

In Limburg zijn het afgelopen jaar op ongeveer zeventig plaatsen hennepplanten in maïs- en aspergepercelen aangetroffen. Dat betrof geen percelen van deelnemers aan het LLTB-hennepbestrijdingsproject.

De preventieve werking van oranje jerrycans ten teken van extra controles op die percelen heeft zich daarmee opnieuw bewezen. Meer dan 270 LLTB leden gaven zich vorig jaar op voor deelname aan het hennepbestrijdingsproject dat voorheen 'Het groene goud' heette. Naar schatting zijn een kleine negenhonderd percelen opgegeven. "Er hebben dus weer veel oranje jerrycans in het veld gestaan", zegt LLTB-projectleider Cécile van Herten. "De oranje jerrycan is nog steeds het teken voor percelen die door de politie vanuit de lucht worden gecontroleerd. Met de jerrycans laten agrarische ondernemers bovendien aan eventuele henneptelers zien dat ze deelnemen aan het project en dat het dus niet verstandig is hier hun plantjes neer te zetten."

Verspreid over heel Limburg

Van de zeventig plaatsen waar illegale hennep in maïs- en aspergepercelen werd aangetroffen, bevonden zich er 21 in Zuid-Limburg. Van Herten vindt dat opmerkelijk. "De gemeenten en instanties zijn altijd van mening geweest dat de overlast in Zuid-Limburg gering was. In feite blijkt de situatie niet anders dan in Nood- en Midden-Limburg."

Er zijn vanuit de lucht in totaal ongeveer drieduizend planten gevonden. Door omstandigheden is slechts een derde van de aangetroffen planten geruimd. Toch vindt de LLTB het hennepproject een succes, aangezien er geen planten zijn aangetroffen bij deelnemers aan het project.

Of registreer je om te kunnen reageren.