Vollegrond

Nieuws

EZ maakt geen haast met extra stikstof in spruiten

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) maakt geen haast met het verzoek van spruitentelers om groen licht te geven voor de compensatie van het stikstofverlies als gevolg van de overmatige neerslag vanaf het weekend van 13 en 14 oktober.

Staatssecretaris Dijksma gaf vandaag  in antwoord op Kamervragen aan het onderwerp 'binnenkort' te bespreken met de Europese Commissie in het overleg over  het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Met die stroperigheid wordt volledig voorbijgegaan aan de urgentie van een aanvullende stikstofgift.

Direct na het weekend van 12 en 13 oktober diende de akkerbouwvakgroep van LTO-Nederland bij EZ het verzoek in voor een tijdelijke verruiming van de toegestane stikstofgift in het kader van de Nitrraatrichtlijn. Een toereikende stikstofvoorraad blijft in spruiten tot aan het eind van de teelt noodzakelijk  om te voorkomen dat de vitaliteit van het gewas en de  kwaliteit van de spruiten onderuit gaan.

Dijksma voegde toe dat in het vijfde actieplan nitraatrichtlijn, dat vanaf 1 januari aanstaande van kracht wordt,  een calamiteitenregeling opgenomen wordt die bij extreme weersomstandigheden de dosering van extra stikstof mogelijk maakt. "Mooi dat die regeling er komt, maar de spruiten staan nu op het land en hebben nu stikstof nodig", aldus Joke de Geus, voorzitter van de sectie akkerbouw en vollegrondsgroente in Zuid-Holland van LTO Noord. "Als je over twee maanden formeel  gaat toestaan dat onder omstandigheden als  nu extra stikstof gegeven mag worden in gewassen die anders kopje onder gaan, is het logisch dat die toestemming er nu ook komt, en wel zo snel mogelijk."

De herfst van 2013 is hard op weg om met gemiddeld 300 millimeter neerslag op te rukken naar de top vijf natste ooit.

Of registreer je om te kunnen reageren.