Vollegrond

Achtergrond

Dit biedt de pro-versie van Boer&Bunder

Het opendataplatform Boer&Bunder was al een handige applicatie om naar percelen, gewassen en bouwplannen te kijken. De pro-versie biedt voor € 150 per jaar meer; de toegankelijkheid wordt er minder van.

Wie beweeglijk is met zijn bedrijf, wie veel percelen huurt bij een variërende groep verhuurders, en eigenlijk steeds aan de markt is voor huurland voor intensieve gewassen kan veel nut hebben van Boer&Bunder.

Boer&Bunder

Boer&Bunder is een webplatform dat open data zichtbaar maakt op perceelniveau. Het is een initiatief van Dacom Farm Intelligence (voorheen Crop-R), Liters, Hackwerk Advies en Boerenverstand. Het project is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken. De praktische online-applicatie gebruikt de open data op PDOK. Boeren kunnen met één klik beschikbare open data over hun percelen oproepen. Ze kunnen aangeven welke percelen hun eigendom zijn en eventueel extra data toevoegen. De zoekresultaten binnen de applicatie zijn makkelijk via social media te delen.
De basisversie van Boer&Bunder is gratis, de pro-versie kost € 150 per jaar.

Open data op perseelniveau

Aan de andere kant is Boer&Bunder ook interessant voor iedereen die eens in de buurt wil rondkijken. Hoe groot is nou precies een perceel of een kavel, wat heeft er de afgelopen jaren gestaan? Met Boer&Bunder kom je het ineens en met weinig moeite te weten. Je zou er zelfs een quiz van kunnen maken met buurtgenoten. Om de beurt krijgt iemand laptop of tablet voor de neus, en mag hij/zij een vraag stellen. Hoeveel hectare is dat perceel van Jansen tussen de Provincialeweg en de dijk? Wiens antwoord er het dichtstbij zit, krijgt een punt. Volgende vraag: Welk gewas stond er drie jaar geleden? Of: Ligt het hoger of lager dan dat van Willemse ernaast?

Boer&Bunder.
Boer&Bunder.

De webapplicatie Boer&Bunder geeft de antwoorden. Over ruim 700.000 gewaspercelen is er informatie in te vinden. Dat is 90% tot 95% van alle gewaspercelen in Nederland; alle percelen waarvoor ooit subsidie is aangevraagd staan erin. De applicatie die open data visualiseert op perceelniveau. Deze data komen van diverse beschikbare open bronnen, bijvoorbeeld de overheid.

Inzicht in gegevens van haast alle landbouwpercelen in Nederland.

Mogelijkheid om aan de hand van satellietbeelden gewasgroei te volgen en/of achteraf te evalueren.

Eerste laagdrempelige opstap naar of kennismaking met precisielandbouw.

 ✘

Boer&Bunder maakt op zich openbare gegevens, nog gemakkelijker zichtbaar.

 ✘

De pro-versie kost € 150, waardoor het idee van open data wat afzwakt.

 ✘

Recente egalisatie niet zichtbaar op hoogtekaart.

Gratis en pro-versie

Zo is dus gratis al een hele hoop te zien. Na het aanmaken van een account kunnen gegevens van bijvoorbeeld RVO.nl worden geïmporteerd en kan er een bouwplan worden gemaakt. Volg eenvoudig de instructie in het programma.
Maar om alles uit Boer&Bunder te (blijven) kunnen halen, is er sinds eind 2017 de pro-versie van het opendataplatform. Deze pro-versie geeft voor € 150 per jaar onder andere extra informatie over grondsoorten voor de mestwet en hoogtekaarten voor heel Nederland, toont de vruchtwisseling van de afgelopen 9 in plaats van 3 jaar, geeft kadastergegevens van de eigendomssituatie onder gewaspercelen. Waarbij wel gezegd moet worden dat in de gratis versie het terugkijken in het bouwplan beperkt is. Het extra in de betaalde pro-versie is dus niet in alle gevallen even extra.

Zien waar geen aardappelen hebben gestaan

Het blijft voor een groeiende groep telers zeer de moeite waard te weten waar en wat wanneer heeft gestaan. Erg interessant voor bepaalde telers zijn daarom filters die je in het systeem kunt aanleggen, vertelt Mark Gooskens van Dacom. Die maken het nu mogelijk om bijvoorbeeld in een bepaald gebied te zoeken op percelen waar de afgelopen 5 jaar geen bloembollen hebben gestaan, of aardappelen.
Gebruikers van het eerste uur van Boer&Bunder, en nu van de pro-versie, bevestigen het nut van het redelijk ver kunnen terugkijken in bouwplannen op percelen.

Na een druk op de 'knop' wordt op dit perceel in Hooge Zwaluwe (N.-Br.) zichtbaar hoe binnen een perceel de grondsooten verdeeld zijn. In streken waar verschillende grondsoorten elkaar treffen is dat interessante informatie.
Na een druk op de 'knop' wordt op dit perceel in Hooge Zwaluwe (N.-Br.) zichtbaar hoe binnen een perceel de grondsooten verdeeld zijn. In streken waar verschillende grondsoorten elkaar treffen is dat interessante informatie.

Maatschap Staal in Geertruidenberg (Noord-Brabant) gebruikt het platform ook voor heel elementaire zaken. Het bedrijf draait mee in bouwplannen van bedrijven waarmee het samenwerkt. “Met Boer&Bunder is van weerskanten precies bekend wat de oppervlakte van een perceel is”, licht Peter van de Merwe toe. “Daarover is geen discussie meer. En inderdaad is het mooi om inzicht in bouwplannen te hebben.”

Omdat het akkerbouwbedrijf in West-Brabant op de grens van zand en klei zit, maakt het gebruik van de kaart, die uit oogpunt van de mestwetgeving aangeeft of een perceel zand of klei is. Dat komt niet altijd overeen met de grondsoortenkaart, die binnen percelen veel genuanceerder aangeeft wat klei en wat zand is.

Zelfde perceel in Hooge Zwaluwe, maar dan de hoogtekaart. Het verschil tussen hoogst en laagst is 44 centimeter. Met een abonnement zijn de hoogtes niet enkel per perceel, maar ook landelijk te zien.
Zelfde perceel in Hooge Zwaluwe, maar dan de hoogtekaart. Het verschil tussen hoogst en laagst is 44 centimeter. Met een abonnement zijn de hoogtes niet enkel per perceel, maar ook landelijk te zien.

Interessanter vindt Van de Merwe de mogelijkheid de groei te volgen via satellietbeelden die iedere 1,5 à 2 weken worden gemaakt. “Niet dat we daar nu concreet al veel mee doen, maar het is wel een stap op weg naar precisielandbouw. Om te beginnen kunnen we achteraf groeipatronen van onze eigen 30 percelen bekijken en evalueren.”

Alternatief voor Boer&Bunder is Akkerweb, waarop akkerbouwers hun perceels- en gewasgegevens kunnen intekenen en beheren. Dat kan via een gratis account. Ook Akkerweb helpt telers om bodem- en gewasinformatie te interpreteren zonder het overzicht te verliezen. Akkerweb is een initiatief van coöperatie Agrifirm en Wageningen University en Research en heeft geen winstoogmerk. Het werkt kostenneutraal. De bedrijven die programma’s via Akkerweb aanbieden, betalen daar een vergoeding voor.

Of registreer je om te kunnen reageren.