Vollegrond

Achtergrond

Verwacht: prijsherstel broccoli

Met 50 cent per kilo wordt broccoli onder kostprijs betaald. Dat is wel wat beter dan vorige week (à 45 cent); als reden voor het prijsverloop wordt gewezen op het weer en op de vakantieperiode. Twee weken geleden viel de handel echt even stil, als in een traditionele bouwvakvakantie, illustreert een teler. Voor de komende periode wordt verwacht dat de prijsvorming zich verder herstelt.

Analoog aan bloemkool was het vorige week nog alle hens aan dek met de broccolioogst. Dat hangt samen met de weersomstandigheden, die ervoor zorgen dat er al weken achtereen veel broccoli wordt gesneden. Vorige week werd een piek bereikt, deze week doorwerkend in de vorm van een lagere productie. Telers merken op al minder te oogsten, en dat deze trend nog wel even doorzet.

Kwaliteit schermen

Wanneer dat ‘productiegaatje’ zich precies aandient, en hoe groot dat zal zijn, is niet hard aan te wijzen. Wel is te verwachten dat afnemende aanbod zich vertaalt in een aantrekkende prijsvorming. Een enkeling rekent voor de komende week – nog steeds midden in de vakantieperiode – op een handelsprijs van 80 cent tot € 1 per kilo. Gunstig daarbij is dat de kwaliteit van schermen overwegend goed is, een enkel smetje daargelaten.

Export ligt stil

De export naar Engeland ligt stil, de productie is aldaar toereikend om de eigen markt voldoende te bevoorraden, in Duitsland wordt – eveneens na hoge producties in de voorbije weken – een tekort aan eigen broccoli verwacht.

Mocht de voorspelde prijsstijging bewaarheid worden, dan betekent dit een voortzetting van de wisselende prijsvorming. De eerste broccoli bracht 80 cent tot € 1 op, vervolgens halveerde de prijs, om daarna weer op te lopen tot € 1,10. Vervolgens zakte de prijs weer tot de al genoemde prijsdip.

Verwachting: oplopende prijzen

Of registreer je om te kunnen reageren.