Vollegrond

Achtergrond

Vraag drijft prijs voor broccoli op

Met 1 euro en hoger per kilo, zit het met de vrije marktprijs voor broccoli wel goed. De kentering naar een oplopende prijsvorming kwam begin vorige week echt op de gang, gedreven door de belangrijkste stemmingsbepalende factor: dat is de vraag.

Engeland is in deze periode altijd wel zo'n vragende partij, maar ook andere Europese landen zijn op zoek naar broccoli. In eigen land werkt het aanhoudende lauwe zomerweer weer de kooplust naar broccoli in de hand. Insiders gaan er dan ook vooralsnog van uit dat deze gunstige marktsituatie nog zeker tot volgende week zal aanblijven, bij een niet overdreven aanbod. Dat laatste hangt samen met de vakantieperiode, voor telers soms een reden om de productie tijdelijk te temperen, en door de weersomstandigheden in de voorbije periode, Die waren tot week 26 niet altijd even gunstig, waardoor het plantwerk nogal eens rommelig verliep, of planten tijdelijk niet mogelijk was.

Wisselende stemming

Zo eenstemmig als de geluiden zijn over de markt voor broccoli, zo uiteenlopend wordt gesproken over het productieverloop tot nu toe. Waar de een vaststelt tot nu toe zeer tevreden te zijn over de productie en de kwaliteit van zijn broccoli, kampte de ander in juni en juli met wisselende resultaten. Als redenen wordt gewezen op de al genoemde wisselende weersomstandigheden in het voorjaar waardoor het plantwerk niet altijd goed verliep, en verder op de teeltcondities in de voorbije weken. Die maken dat verschillende rassen daar op uiteenlopend op reageren. Vaak is die reactie kwaliteitondermijnend, door zaken als smet en kleurverlies, uitmondend meer dan gemiddelde oogstverliezen. Daarnaast viel op dat dat de productie sterk schommelt, wordt ook opgemerkt. "Twee weken geleden hadden we het erg druk met oogsten, de laatste dagen is het weer opvallend rustig. Alles bij elkaar maakt het dat we in vergelijking met andere jaren aanzienlijk achterlopen".

Supermarktprijs

Supermarkt AH vraagt voor haar broccoli nu 1.09 euro per scherm van 500 gram (aangeduid als een 'goedkoopje'), Jumbo hanteert een stuksprijs van 99 cent.

 

Verwachting: prijshoudend

Of registreer je om te kunnen reageren.