Vollegrond

Achtergrond

Opbrengstmonitor op de spruitenplukker maakt wijs

Het toppen van het spruitkoolras Sofia gaf een productieverhoging van 5 ton per hectare in vergelijking met niet-toppen. Dat bleek dit seizoen bij de firma Kleijwegt in Blaaksedijk. Het teeltbedrijf heeft sinds dit seizoen een opbrengstmeter op de plukmachine, waarmee de productie op elk moment wordt gemeten.

De weegunit is geïntegreerd in een afvoerband achter de voorsorteerder, en meet dus de hoeveelheid product die naar de voorraadbunker wordt afgevoerd. Het apparaat - dat werd opgebouwd door de bedrijven Tumoba en Probotiq - is er gekomen om inzicht te krijgen in de oogst. De behoefte aan meer informatie ontstond bij Kleijwegt nadat het bedrijf twee jaar geleden is gestart met de N-bemesting in rijen tijdens de teelt met vloeibare meststoffen. "De vraag was of de gelijkmatige weggroei die dat gaf, ook een positief effect had op het oogstresultaat", aldus Leo Kleijwegt. Hij lichtte een en ander onlangs toe op een bijeenkomst in de Hoekse Waard voor spruitkooltelers die was georganiseerd door toeleverancier van Iperen (Klaaswaal) en Vollegrondsgroente.net.

Productievariatie wordt direct duidelijk

Naast inzicht in de productie tijdens de pluk, geeft de weeginformatie inzicht in productievariaties binnen een ras. "Zo kun je zien hoe inteeltplanten de productie kunnen drukken." Of hoe onverwacht goed een ras het doet: "We plukten in een nieuw ras dat we eigenlijk al hadden afgeschreven omdat de planten naar ons idee te kort bleven. Uit de weeggevens bleek echter dat het soortelijke gewicht van de spruiten enorm hoog was. Dat ras krijgt nu een herkansing."

De resultaten kunnen onder andere weergegeven worden in overzichten waarop met kleuren te zien is hoe de productievariaties binnen een perceel verlopen. Het inzicht daarin geeft op termijn mogelijkheden voor plaatsspecifiek bemesten, voorziet Kleijwegt, gericht op het vermijden van onder- en overbemesting. "Om een goed beeld van het productievermogen op je eigen percelen te krijgen, betekent het wel dat je die metingen een reeks van jaren moet uitvoeren, naast spruitkool ook in andere gewassen. Teelt je op huurland, kun je de verhuurder inzicht geven in de productiekwaliteit van zijn perceel. Dat kan een onderwerp zijn bij de bepaling van de huurprijs."

Zien wat er gebeurt

De op de weegunit aangesloten monitor in de plukcabine geeft naast actuele productie, ook informatie over de productie per dag, per uur, per hectare en per perceel, en over de capaciteit in termen van oppervlakte per uur kilogrammen per uur. Kleijwegt: "Het verrast me, maar als ik aan het plukken ben, kijk ik ook heel regelmatig op die monitor. Misschien niet eens zo vreemd, want je oogst een gewas waaraan je weer wel 9 maanden hebt gewerkt."

 

Op de foto: Leo Kleijwegt vertelt over ervaringen met de weegunit op de plukmachine, links een weergave van een plukresultaat. Elke lijn stelt een werkgang voor, met kleuren waaraan af te leiden hoe de productievariaties binnen het perceel verlopen.

Of registreer je om te kunnen reageren.