Home

Nieuws 3 reacties

LTO bezorgd over verplichting zonnepanelen

LTO Nederland is bezorgd over de aanpassingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), die gemeenten de mogelijkheid biedt om zonnepanelen op daken verplicht te stellen voor dakeigenaren.

LTO Nederland vindt dat stimuleren van zonnepanelen beter werkt dan verplicht stellen. Dat zegt de belangenorganisatie in reactie op de plannen van het kabinet om gemeenten de mogelijkheid te geven om zonnepanelen op daken verplicht te stellen. Volgens LTO is het cruciaal dat de stimulering van zonnepanelen goed wordt ingericht, waarbij ook aandacht is voor dakversterking, rendement, verzekerbaarheid en financierbaarheid.

‘Cru dat veel boeren nul op het rekest krijgen’

“Het is cru dat veel boeren die zon-pv op het dak willen óf nul op het rekest krijgen bij een SDE++-aanvraag, óf van de netbeheerder te horen krijgen dat er geen opgewekte stroom op het net getransporteerd kan worden. Wat dat betreft past het niet als gemeenten zon-pv verplicht gaan stellen”, vindt LTO. De belangenorganisatie vindt dat verplichting alleen aan de orde mag zijn als er een zorgvuldige proportionaliteitsafweging is gemaakt door een onafhankelijke deskundige. “Bovendien zou een wettelijke verankering van de terugverdientijd voorkomen dat sprake is van een onredelijk groot kapitaalbeslag tegen een laag rendement”, aldus LTO.

LTO vreest willekeur

De organisatie is bezorgd dat de decentralisering van het beleid tot willekeur zal leiden. “Het kan bijvoorbeeld betekenen dat boeren die nog geen kilometer uit elkaar wonen met verschillend beleid te maken krijgen. Dat kan ook door een gebrek aan technische en financiële kennis op het gemeentelijke niveau worden veroorzaakt. De proportionaliteitsafweging vereist uitgebreide kennis over een breed scala van onderwerpen zoals dakconstructie, zonnepanelen, aanwezige elektriciteitscapaciteit, samenhangende kosten, financierbaarheid, brand en andere risico’s, verzekerbaarheid en dergelijke. Als dat niet op orde is kan het beleggen van deze verantwoordelijkheden bij gemeentes voor problemen zorgen”, aldus een woordvoerder van LTO Nederland.

Gemeentes geen voorstander van verplichting

Hoewel de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) achter het beleidsdoel staat om daken beter te benutten voor energie- of klimaatdoelen, zijn gemeentes over het algemeen geen voorstander van verplichting, omdat dit het draagvlak voor de maatregel niet ten goede komt. Bovendien moet bij een verplichting ook gehandhaafd worden.

VNG is wel voorstander om landelijk de technische bouwregels aan te scherpen bij bouwwerken, zodat daken in ieder geval geschikt moeten zijn voor zonnepanelen of andere klimaatmaatregelen. Dan kunnen daken op een later moment alsnog onder de aangescherpte klimaatambities komen te vallen. VNG benadrukt dat regels noodzakelijk en proportioneel moeten zijn, om inbreuk op het eigendomsrecht te rechtvaardigen.

De nieuwe regelgeving wordt naar verwachting in september naar de Tweede Kamer gestuurd.

Laatste reacties

  • P. Verschuren

    Niet zo zeuren LTO, het had al 20 jaar verplicht moeten zijn. Dan was nu al ruimschoots aan alle voorwaarden voldaan. De dikte van de balken moet ook aan veiligheidsregels voldoen en zonnepanelen zijn voor klimaatveiligheid onmisbaar. Dus de VNG moet ook niet zeuren.

  • G.J.M. van Dongen

    Wat een onzin Verschuren. Als je te horen krijgt dat je niet mag terug leveren, omdat het net niet voldoet. Moet je dan een paar stroom verbruikers aan laten schakelen.

  • P. Verschuren

    Nee dan moet het net verbeterd worden, meteen! Het had al lang beter moeten zijn, deze transitie is toch niet uit de lucht komen vallen? Die panelen moeten op daken anders liggen ze straks op het land.

Of registreer je om te kunnen reageren.