Home

Nieuws

AOW'er is goedkoopste werknemer

Een AOW‘er komt als als goedkoopste werknemer uit de bus in een loonkostenvergelijking. De Werkgeverslijn en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) berekenden de loonsomfactor van verschillende werknemers.

Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Om de hoogte van de totale loonkosten uit te rekenen, vermenigvuldig je het bruto-uurloon van de werknemer met de zogenoemde loonsomfactor. Deze loonsomfactor is per contracttype (piekarbeider, seizoenarbeider, vaste werknemer) verschillend. Dat komt door het al dan niet afdragen van premies, die bij de betreffende werknemer van toepassing zijn.

Bepaal welk contract bij jouw bedrijf past

Door te rekenen met de goede loonsomfactor, kun je een goede vergelijking maken tussen de contractvormen en bepalen wat goed bij jouw bedrijf past. De Werkgeverslijn heeft in samenwerking met de NFO de loonsomfactoren laten berekenen.

Minimumloon als basis

Er is uitgegaan van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2021, oftewel € 10,34 per uur. De werknemer werkt 38 uur per week, dus is in de voorbeelden niet met overwerktoeslagen gerekend.

Verder moet de werkgever rekening houden met:

 

  • Vanaf 1 augustus tot en met 31 december 2021 gelden er tijdelijk lagere WW-premies. Deze premies zijn meegenomen in de berekeningen.
  • Bij de loonsomfactor van een AOW-gerechtigde werknemer is pensioenpremie inbegrepen. Deze dient tot de 68-jarige leeftijd van de werknemer te worden afgedragen.
  • De regeling seizoenarbeid is alleen toe te passen door werkgevers in de sector Open Teelten.

 

AOW‘er het goedkoopst

Een AOW-gerechtigde werknemer komt in de loonsomfacor uit op een factor van 1,29. Een piekarbeider komt uit op1,45, een werknemer met een vaste arbeidsovereenkomst op 1,49 en een werknemer met tijdelijke arbeidsovereenkomst en met de cao-regeling seizoenarbeid Open Teelten op 1,54.

Denk aan extra kosten

Om een eerlijke vergelijking te maken tussen de loonkosten van mensen in eigen dienst met die van een uitzendkracht of een payroll-werknemer, moet naar meer factoren gekeken worden dan alleen de lonen en afdrachten van premies. Sommige aanbieders communiceren met een lage factor, maar brengen dan opslagen voor vakantie- en toeslaggeld later in rekening. Hierdoor kan de loonsomfactor uit de offerte of advertentie later aanmerkelijk hoger uitvallen. Denk bij de opslag ook aan kosten voor een verzuimverzekering, de loondoorbetaling over feestdagen en de kosten voor een accountant of salarisverwerker.

Of registreer je om te kunnen reageren.