Home

Nieuws

Glastuinbouw bezorgd over SER-advies arbeid

De Sociaal Economische Raad wil de in Nederland ver doorgeschoten trend naar flexibele arbeid een halt toeroepen. De glastuinbouw reageert ‘verbaasd en met grote zorgen’ op het advies.

Het aanpakken van oneigenlijke flex is essentieel en gewenst. “Maar de vanwege seizoensinvloeden noodzakelijke, gelegitimeerde en goede flexibele arbeidsverhoudingen in de sector zo ingrijpend veranderen en duurder maken, heeft grote gevolgen voor zowel de werkgever als voor de werknemers. Dat is onacceptabel”, stelt voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland.

Eindeloze uitzendcontracten aan banden

Een einde aan nulurencontracten en af van schijnzelfstandigheid door medewerkers te ontslaan en zzp‘ers hetzelfde werk te laten doen met veel minder zekerheid. Met onder meer die hoofdpunten van het rapport ‘Zekerheid voor mensen’, schaarde de SER zich deze week achter de adviezen die het kabinet Rutte III al eerder kreeg van de commissies Borstlap en Roemer.

De SER wil ook paal en perk stellen aan het jaar in jaar uit in fase A-uitzendbanen houden van dezelfde mensen die hetzelfde werk doen. Het aaneenrijgen van tijdelijke contracten mits de werkgever zich maar op tijd houdt aan de wettelijke onderbrekingstermijn. Die termijn, waarna een nieuwe reeks van tijdelijke contracten kan beginnen, wil de SER helemaal schrappen.

Zo komen uitzendkrachten sneller in ‘fase B’ van een uitzendcontract. Dan moet er bijvoorbeeld volledig worden doorbetaald als er even geen werk is en kan een contract minder snel worden opgezegd. In het SER-advies is wel een voorbehoud voor studenten en scholieren en voor seizoenarbeid. Voor die groepen geldt nog wel een onderbrekingstermijn van respectievelijk 6 en 3 maanden.

Resitutie hoge ww-premie

Glastuinbouw Nederland noemt het positief dat in het voorstel is dat seizoenswerk wordt erkend en een jaarurenmodel wordt benoemd als passend in het streven naar flexibiliteit. De vraag is volgens beleidsspecialist arbeid Peter Loef echter hoe dat jaarurenmodel wordt bedoeld en in praktische zin wordt uitgewerkt. De restitutie van de hoge ww-premie bij omzetting van een dienstverband voor bepaalde tijd naar een vast dienstverband – als dat zo bedoeld is – wordt gezien als positief.

Minimumloon zonder ficaal beleid

De leden van Glastuinbouw Nederland in de ondernemersgroep Cao en Pensioen ondersteunen het streven om werknemers op het mimimumloon-niveau netto meer in handen te laten krijgen. Maar het ontbreekt in het SER-advies nog aan onderbouwing hoe dit daadwerkelijk te realiseren. “Verhogen zonder flankerend fiscaal beleid is goed voor de overheid, vanwege de afdrachtverplichtingen aan de Belastingdienst. Maar de werknemer zal hier slechts een beperkte stijging van zijn nettoloon in terugzien. De overheid kan deze verhoogde afdracht gebruiken om de duurder wordende uitkeringen, die met dit advies ook aan de Wet minimumloon zijn gekoppeld, te financieren. De werkgever echter, betaalt de volledige rekening”, concludeert Bom-Lemstra.

Of registreer je om te kunnen reageren.