Home

Nieuws

Otto Workforce ‘negatief weggezet door media’

Otto Workforce voelt zich gekrenkt door onderzoeksjournalisten van Trouw, Investico en Pointer. “Wij nemen meer dan onze verantwoordelijkheid, maar binnen de grenzen van de wet.”

Directeur Frank van Gool van uitzendbureau Otto Workforce is ‘teleurgesteld’ door de publiciteit, die zijn bedrijf over zich heen krijgt door verhalen van onderzoeksjournalistenplatform Investico in Trouw, De Groene Amsterdammer en Pointer. “Zonder wederhoor op de berichtgeving is van alles geconcludeerd op grond van uitgelekte gegevens van ons bedrijf.”

‘Geen baat bij niet inschrijven’

De teneur van de berichtgeving is dat uitzendbureaus, waarvan alleen Otto met naam is genoemd omdat de database van dit bedrijf in handen van de journalisten kwam, er baat bij zouden hebben buitenlandse medewerkers zich niet te laten inschrijven. Van Gool: “Ik heb daar helemaal geen baat bij. We betalen bijvoorbeeld voor alle wel in het Register Niet-Ingezetenen, maar níét in de Basisregistratie Personen ingeschreven medewerkers toeristenbelasting.”

Het is wettelijk ook niet de verantwoordelijkheid van de werkgever, maar van de medewerker om zich in te schrijven. Het grote probleem is dat heel veel gemeenten het de arbeidsmigranten moeilijk maken zich in te schrijven. Bijvoorbeeld door de eigenaar van de gehuurde woonruimte om een schriftelijke verklaring te vragen. “Die hebben daar vaak helemaal geen zin in.”

‘Voer het Westland-model in’

Van Gool zit samen met de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een werkgroep om de registratie van arbeidsmigranten te verbeteren. Hij hoopt dat er meer wordt gekeken naar gemeenten waar het wél goed gaat, zoals het Westland. Ook hoopt hij dat er snel werk gemaakt wordt van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. “Die onderschrijven wij volledig.”

‘Tevredenheidsscore van 8,36’

Als een nieuw kabinet snel werk kan maken van die aanbevelingen, zouden er echt meters gemaakt worden in het échte probleem, namelijk: voldoende huisvesting van de arbeidsmigranten. “Uiteindelijk maak ik me over deze negatieve publiciteit ook weer niet zo druk. Iedereen die ons kent, weet hoe wij werken. We hebben 20.000 mensen aan het werk. Die geven ons in ons tevredenheidsonderzoek een 8,36. Tekort aan mensen hebben we, ondanks corona, vorig jaar niet gehad en nu ook niet.”

Lees ook: Niet-ingeschreven arbeidsmigrant blijft onzichtbaar

Of registreer je om te kunnen reageren.