Home

Nieuws

Vlaamse telers ontvangen minder ontwikkelsteun

Telers van groente en fruit in Vlaanderen leunen sterk minder op subsidie voor investeringen.

Het Vlaamse plattelandsontwikkelingsprogramma VLIF keert minder uit aan groente- en fruittelers. Dat blijkt uit het jaarverslag. In totaal werd in 2020 nog geen € 5 miljoen uitgekeerd aan Belgische groente- en fruittelers, dat was het dubbele in 2018. Circa tien jaar geleden was de steun aan tuinbouwbedrijven nog hoger door een ruime steun voor investeringen in WKK’s.

Nu zijn groente en fruit goed voor beperkt deel van de uitgaven uit het ontwikkelingsprogramma VLIF dat als platelandsontwikkeling voor de helft gefinancierd wordt uit EU-gelden. Nederland kent een gelijk systeem met POP.

Meer accent andere teelten

Feitelijk ontvangen groente- en fruittelers nog minder omdat de VLIF-steun voor glasteelten (ruim € 3 miljoen) geen onderscheid gemaakt wordt tussen groente- en sierteelt. De regeling is veel meer een dierhouderij-steunregeling geworden met meer dan € 20 miljoen steun aan deze deelsectoren. Het grootste deel van de toegekende steun was bestemd voor melkveebedrijven (25,8%), gevolgd door glasgroenten (8,3%), varkensfokkerij/mesterij (7,1%) en slachtpluimvee (4,9%).

Met de regeling is in 2020 voor ruim een ton steun gegeven aan de aanplant van nieuwe veelbelovende fruitrassen, blijkt uit het jaarverslag. De steun bestaat uit subsidie op rente of kapitaalpremie voor investeringen in vooral duurzaamheid, maar ook bedrijfsovername.

Of registreer je om te kunnen reageren.