Home

Nieuws

Sector: Kijken naar voedselveiligheidssysteem import

In het buitenland komt groepscertificering voor bij voedselveiligheidssystemen, een aandachtspunt voor voedselveiligheid.

Dat is één van de conclusies in het eindrapport Project Private Borging Voedselketens, van de gelijknamige stuurgroep. Voor groenten en fruit doet de sector sinds november 2019 zelfonderzoek in een werkgroep onder leiding van GroentenFruitHuis.

Waar Nederlandse productieketens voor groente en fruit werken met individuele systemen en certificaten, wordt in veel buitenlandse productieketens gewerkt met groepscertificering. De werkgroep noemt dat een aandachtspunt in de verdere verbetering van voedselveiligheid. De focus op de afzonderlijke bedrijven ligt mogelijk anders bij groepscertificering. Nederlandse bedrijven importeren voor € 8,0 miljard aan groenten en fruit uit 120 landen, tegen een eigen productie van € 3,9 miljard.

Stappen gezet

Door de werkgroep zijn al stevige stappen gezet op verschillende punten, blijkt uit het eindrapport, vooral op microbiologisch toezicht via het sectorprogramma FoodCompass. Dit jaar start een Sectoroverleg voedselveiligheid plantaardig met NVWA en andere plantaardige brancheorganisaties.

De groente- en fruitsector wil verder sneller nieuwe risico’s ontdekken, zoals PFAS of nikkel. Daarvoor wordt onderzoek gedaan naar de veiligheid van verpakkingen voor contaminaties. Risico van microplastics worden niet apart genoemd in de rapportage, wel de mogelijke aanscherping van eisen voor waterkwaliteit voor irrigatie via voedselveiligheidscertificaat GLOBALG.A.P.. Ook kan de sector rekenen op aanscherping van verontreinigingsregel bij bemesting.

Scherpere regels meststoffen

Naar de mening van de sector behoeven de normen in de Meststoffenwet voor glas, steen en overige verontreinigingen, zoals plastic, aanscherping. Ook kan de crisisorganisatie TuinbouwAlert versterkt worden en crisisoefeningen met de NVWA uitvoeren op acute risico’s.

Of registreer je om te kunnen reageren.