Home

Nieuws

WUR: arbeid grootste thema AGF, residuen niet

Arbeid is het grootste duurzaamheidsthema voor groenten en fruit, voor water, middelen en energie. Overal kan een schepje bij.

Dat blijkt uit de AGF-Monitor van Wageningen University & Research (WUR). Alle duurzaamheidsthema’s zijn daarbij gewogen voor de hele AGF-keten, dus niet alleen voor teelt. De vooruitgang stokt wat. In alle thema’s wel een onderdeel waarbij geen vooruitgang of achteruitgang wordt gerealiseerd, stellen de onderzoekers.

Vooruitgang

Dat niet alle doelen worden gehaald, is niet altijd aan teelt te wijten. Zo is bij import van groenten en fruit nog altijd een hoge score van residuen voor middelen zichtbaar. Het doel van de Nederlandse teelt is wel gehaald door bovenwettelijke eisen. Ook is er vooruitgang in het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw en op gebied van voedselverspilling bij de consument, maar niet bij retail.

Arbeid: vooruitgang en verslechtering

Het belangrijkste thema voor groenten en fruit is arbeid en dan wel gezondheid en welzijn van medewerkers. Hiervoor kijken onderzoekers naar cijfers voor ziekteverzuim, dodelijke ongevallen en voorlichting over gewasbeschermingsmiddelen, maar niet naar huisvesting. Voor arbeid valt op dat ziekteverzuim oploopt en nu ook voor glastuinbouw boven het landelijk gemiddelde ligt. In 2020 waren geen dodelijke ongevallen in de agf-sector geregistreerd, terwijl dat in voorgaande jaren steeds wel het geval was.

Lees verder onder de grafiek.

CO2-uitstoot

Een negatieve ontwikkeling is zichtbaar bij de CO2-uitstoot van de glastuinbouw, al ligt aan de uitstootramingen ook verwarring over het areaal ten grondslag. Ook het krimpen van het areaal bloemrijke akkerranden is volgens de onderzoekers als een negatieve ontwikkeling aan te merken.

Oude cijfers

De onderzoekers gaan bij het onderzoek vaak uit van cijfers uit eerdere jaren, zoals voor het marktaandeel van duurzame groente en fruit in supermarkten. Die is door de opmars van On the Way to PlanetProof ondertussen veel groter.

Of registreer je om te kunnen reageren.