Home

Nieuws

Uitzendarbeid duurder door nieuwe cao

Een principe-akkoord voor een nieuwe uitzend-cao houdt een aantal flinke kostenverhogingen in. Maar helemaal ‘Roemer-proof’ is het nog niet.

In de nieuwe cao voor de uitzendbureaus is geregeld dat arbeidsmigranten die een woning van het uitzendbureau huren, daar kunnen blijven wonen tot vier weken nadat het werk ophoudt. Daarmee komt de uitzendbranche tegemoet aan een van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten van Emile Roemer.

Ook is in het onderhandelingsakkoord geregeld dat arbeidsmigranten die naar Nederland worden gehaald om te werken, de eerste twee maanden het fulltime minimumloon krijgen uitbetaald, ook als er minder werk voor ze blijkt te zijn. Verder is er een thuisbrenggarantie voor werkers met wie het arbeidscontract tussentijds wordt verbroken, ook als dat komt doordat de werknemer zich niet aan de afspraken houdt.

Flex beloning gelijker aan vast

Het nieuwe cao-akkoord voorziet ook in verdere gelijktrekking van niet alleen primaire maar ook secundaire arbeidsvoorwaarden voor flexwerkers in vergelijking met collega’s in vaste dienst. Deze bepalingen zullen zeker zorgen voor een kostenverhoging bij de uitzenders. Aan de valse concurrentie door malafide uitzenders verhelpt het niets. Daarvoor moet een nieuw kabinet kijken naar de belangrijkste aanbeveling van Roemer, namelijk het weer invoeren van wettelijk verplichte certificering van uitzendbureaus.

Leden spreken zich nog uit

De vakbonden en de Algemene Bond van Uitzendondernemingen ABU leggen het akkoord voor aan hun leden. De kleinere uitzendbond NBBU heeft zich voorlopig uit de onderhandelingen teruggetrokken.

Lees ook: Roemer wil verplichte certificering uitzendbureaus

Of registreer je om te kunnen reageren.