Home

Nieuws

Brexit-bijdrage drukt tarieven KCB in 2022

De tarieven van de keuringsdiensten zijn bekend voor 2022. Bij KCB zorgt een Brexit-bijdrage van de overheid voor een beperkte stijging.

Het ministerie van LNV heeft de tariefsaanpassingen per 1 januari 2022 bekendgemaakt voor fytosanitaire werkzaamheden door NVWA en plantaardige keuringsdiensten. De stijging van de KCB-tarieven (Kwaliteits-Controle-Bureau) bedraagt voor 2022 circa 1,3%. Hoewel de kosten voor personeel stijgen met 3%, blijft de kostenstijging dus beperkt. Een Brexit-bijdrage van de overheid speelt daarin een rol. Voor de noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit heeft KCB een bijdrage van LNV ontvangen waardoor deze wervings- en opleidingskosten niet leiden tot verhoogde tarieven.

Bij Naktuinbouw stijgen tarieven gemiddeld 2,5%. Naktuinbouw volgt de cao Open Teelten en cao Glastuinbouw en de cao Tuinzaadbedrijven. Er wordt een stijging van de personele uitgaven verwacht van 3 tot 3,5%.

Bij NVWA is besloten de tarieven wederom niet kostendekkend te maken, maar maximaal met 2,4% te laten stijgen. Dit percentage is onder meer gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de ‘loonvoet sector overheid’, blijkt uit de bekendmaking in de Staatscourant.

Of registreer je om te kunnen reageren.