Home

Nieuws

Zuid-Holland: mogelijk 2023 chemievrij natuurbeheer

Zuid-Holland werkt met de sectoren en organisaties aan het uitfaseren van chemische middelen voor gesubsidieerd agrarisch natuurbeheer. Daarbij wil de provincie zich nog niet vastleggen op een ingangsdatum en op een harde ban.

De inzet is om vanaf 2023 een voorwaarde in de subsidieverstrekking op te nemen dat chemische middelen niet zijn toegestaan op gronden waar agrarisch natuurbeheer wordt gesubsidieerd. De provincie trekt het breder door ook te kijken naar hoe vermindering van gebruik van chemische middelen op overige gronden voor land- en tuinbouw kan worden bereikt.

“Het proces is gaande en de gesprekken met natuur- en landbouworganisaties lopen”, stelt de provincie in een brief aan Provinciale Staten. Op circa 8% van het land- en tuinbouwareaal vindt agrarisch natuurbeheer plaats.

Of registreer je om te kunnen reageren.