Home

Nieuws

FNV: Arbeidsuitbuiting in keten lokaal aanpakken

Vakbond FNV pleit voor een andere aanpak van arbeidsuitbuiting. Kijk eerst of en in welke omvang het in sectoren of regio’s voorkomt.

Nederland moet met een andere aanpak tegen arbeidsuitbuiting komen. Dat stelt vakbond FNV naar aanleiding van een nieuwe studie van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Herman Bolhaar.

FNV: maak werk van adviezen

Volgens de bond toont het rapport aan dat arbeidsuitbuiting op de Nederlandse arbeidsmarkt minder vaak en zwaar wordt berecht. FNV vindt het daarom heel erg belangrijk dat er werk gemaakt wordt van de adviezen van Bolhaar. Ook pleit de bond onder meer voor zwaardere straffen voor uitbuiters en hun opdrachtgevers.

‘Goedkope arbeid werkt uitbuiting in de hand

“Goedkope arbeid werkt uitbuiting flink in de hand. Hier waarschuwen wij al jaren voor en zien dat ook terug in een stijging van de meldingen”, zegt FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga. Ondanks dat er de afgelopen jaren meer geld en mankracht is gegaan naar de inspectiediensten, blijft volgens hem een gecoördineerde aanpak uit. “Hierdoor komen daders weg met uitbuiting en dit heeft een ondermijnend effect voor de hele arbeidsmarkt.”

Weinig veroordelingen

In het rapport staat dat er relatief weinig veroordelingen plaatsvinden voor arbeidsuitbuiting. Ook krijgen deze daders kortere straffen opgelegd dan daders van andere vormen van mensenhandel. Bolhaar stelt dat in de samenleving en in de rechtspraak nog onvoldoende helder is waar ernstige benadeling ophoudt en arbeidsuitbuiting begint. “Dit is zorgelijk, aangezien het aantal kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt groot is.”

Vorm van mensenhandel

Arbeidsuitbuiting moet gezien worden als een vorm van mensenhandel waarbij sprake is van gedwongen of verplichte arbeid of dienstverlening zonder seksuele component, zo staat in de studie. Dat kan zijn in georganiseerde sectoren als de tuinbouw of de binnenvaart. Andere voorbeelden hiervan zijn uitbuiting binnen het huishouden of van au pairs.

Inventarisseren en lokaal aanpakken

Maar volgens de rapporteur is nog onduidelijk hoe vaak en in welke vormen arbeidsuitbuiting zich daadwerkelijk aandient. In zijn ogen is het daarom belangrijk om te inventariseren welke werknemers en sectoren extra kwetsbaar zijn en waar dat is: per regio of gemeente kunnen daarin grote verschillen bestaan. Op basis van een gerichte lokale aanpak kan arbeidsuitbuiting dan effectief aangepakt worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.