Home

Nieuws

Zetten boeren FDF in op eerlijke prijs voor telers?

Farmers Defence Force (FDF) legt meer druk op een eerlijkeprijskeurmerk, terwijl de fruittelers uit het Landbouw Collectief zijn gestapt.

Boerenprotestbeweging Farmers Defence Force (FDF) wil woensdag 22 juli een grootse protestactie uitvoeren, met blokkades. Diezelfde dag heeft FDF ook gesprekken met supermarkten over een nieuw keurmerk: Farmer Friendly. Dat keurmerk is in potentie interessant voor de tuinbouw. Het wordt toegekend voor het assortiment agrarische producten dat supermarkten verkopen, dus ook voor groenten en fruit.

Plan keurmerk serieus nemen

Dat plan voor een keurmerk ligt er al langer. Supermarkten leken het niet echt te omarmen. Eind vorige week riep supermarktenkoepel CBL boeren echter op geen distributiecentra te blokkeren, omdat gesprekken met boeren over een keurmerk nog altijd gaande zijn. Dit is een signaal dat supermarkten het keurmerk serieus nemen.

De tuinbouw moet goed opletten. Als telers vooral moeite hebben de inspanningen voor PlanetProof terug te verdienen, kan zo’n Farmer Friendly-keurmerk in theorie de route zijn naar een juiste beloning. Dan moet de tuinbouw meepraten over dit onderwerp. FDF-voorzitter Mark van den Oever weet dit als varkenshouder en fruitteler ook.

Alle ketenpartners in een voedselcollectief

Dat betrekken van andere partijen lijkt vanzelf te gebeuren. Naast een Farmer Friendly-keurmerk, wordt gesproken over een voedselcollectief. Daarin zouden alle ketenpartners samen in overleg moeten over de toekomst van de hele voedselketen en de positie van boeren en tuinders. Welke vorm dat aanneemt, is de vraag. België heeft ervaring met zo’n ketenoverleg.

Op dit moment zijn tuinbouworganisaties niet betrokken. De Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) was één van de brancheorganisaties achter het Landbouw Collectief, maar stapte uit dat collectief. Glastuinbouw Nederland is niet betrokken bij overleggen, laat de organisatie weten.

Farmer Friendly hanteert sterrensysteem

Het keurmerk Farmer Friendly bestaat uit een sterrensystematiek. Een supermarkt komt in aanmerking voor een één, twee of drie goudensterrenkeurmerk. In de oorspronkelijke opzet draagt de supermarkt over de jaaromzet rechtstreeks een percentage af aan de boeren die lid zijn van de Farmer Friendly-coöperatie. Het keurmerk kent een afdrachtensystematiek. De supermarkten dragen 1, 2 of 3% van de jaaromzet af aan een op te zetten boerencoöperatie, afhankelijk van het aantal sterren.

Boerenprotest nauwgezet volgen

In normale tijden zouden supermarkten zo’n afdracht nooit accepteren, maar het lijkt in ieder geval een opening om de positie van boeren en tuinders te verbeteren. Dan moet de tuinbouw daar nu bij betrokken worden. Glastuinbouw Nederland zegt de actiedag woensdag 22 juli in ieder geval nauwgezet te volgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.