Home

Nieuws

LTO: nu Oekraïners, straks robots

LTO Nederland vraagt de politiek om voor arbeidspieken in de tuinbouw werknemers van buiten de EU toe te laten. En voor de langere termijn nu te investeren in robotisering.

Het staat helemaal in het Verkiezingsmanifest dat LTO vrijdag op de website zette en naar alle politieke partijen stuurde. Met het manifest trekt de belangenbehartiger aan de bel bij de partijen die nu aan het nadenken zijn over de verkiezingsprogramma’s voor de Kamerverkiezingen van 2021.

Het hoofdstuk over werkgeverschap en economisch beleid is het laatste, maar trok al de aandacht van de landelijke media. “Specifiek voor teelt- en oogstwerkzaamheden in het seizoen gedurende maximaal 9 maanden en begrensd in aantallen en duur van het verblijf”, zouden er naast EU-burgers ook arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld de Oekraïne of Aziatische landen geworven moeten kunnen worden.

Concurreren met buurlanden

Bestuurder Dirk Bruins van LTO Nederland benadrukt dat met dit hoofdstuk een breder punt wordt gemaakt naar de politiek. “Tijdelijke en seizoensarbeid is belangrijk in de land- en tuinbouw. Maar er is ook al jaren toenemende krapte op de arbeidsmarkt. En laten we er voor zorgen dat dat niet tot problemen leidt voor onze bedrijven en hun concurrentiekracht.”

Behalve dat Nederlandse boeren en tuinders moeten concurreren met andere sectoren om de gunst van dezelfde arbeidskrachten, moet heel Nederland ook concurreren met omliggende landen, die hun werkgevers en de arbeidsmigranten fiscaal net wat meer in de watten leggen. “Op dat vlak zouden we graag een gelijk speelveld willen zien. Dat mag wat mij betreft ook doordat nadelige regels in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) alsnog worden rechtgetrokken.”

Lees verder onder de foto.

Poolse en andere EU-arbeidsmigranten kunnen profiteren van tegen elkaar opbiedende werkgevers in verschillende EU-landen met eigen fiscaal gunstige voorwaarden. - Foto: Ton van der Scheer
Poolse en andere EU-arbeidsmigranten kunnen profiteren van tegen elkaar opbiedende werkgevers in verschillende EU-landen met eigen fiscaal gunstige voorwaarden. - Foto: Ton van der Scheer

Landelijke bouwopgave huisvesting

In hoeverre het pleiten voor tewerkstellingsvergunningen voor Wit-Russische of Vietnamese arbeidsmigranten het algemeen maatschappelijk beeld van de agrarische sector goed doet? Bruins: “Het gaat in de tuinbouw sowieso om tijdelijke arbeid en in ons voorstel ook om tijdelijke werkers voor wie tijdelijke vergunningen afgegeven zouden worden. We vragen daarnaast ook om een landelijke taakstellende bouwopgave voor huisvesting volgens het agrarisch keurmerk Flexwonen. En uiteraard geldt voor die arbeidsmigranten ook de beloning conform cao-afspraken en dat ze goed verzekerd moeten zijn.”

Investeringsimpuls robotisering

De wens om werkers van nog verder weg te kunnen halen gaat gelijk op met de vraag om een investeringsimpuls voor een tweede mechaniseringsslag en robotisering om de afhankelijkheid van arbeid te verkleinen. “Dat kan wat ons betreft met fiscale instrumenten om investeringen door boeren en tuinders minder afhankelijk te maken van de in onze sectoren nu eenmaal per jaar wisselende rendementen. Maar het kan ook met een beroep op de vorig jaar aangekondigde investeringsfondsen”, aldus Bruins.

Die fondsen zouden volgens Bruins niet door de coronacrisis moeten worden getorpedeerd. “Een bekende economische wijsheid is: je moet anti-cyclisch investeren. Dus juist nu de economie aanjagen. En Nederland kennisland staat hoog aan de lat om zijn innovatie en als wereldleider in agrarische kennis. Daar past moderne mechanisering en robotisering helemaal in.”

Dirk Bruins is voorrzitter van LTO Noord en melkveehouder in Dwingeloo (Dr.). - Foto: Ruud Ploeg
Dirk Bruins is voorrzitter van LTO Noord en melkveehouder in Dwingeloo (Dr.). - Foto: Ruud Ploeg

Of registreer je om te kunnen reageren.