Home

Nieuws

SZW grijpt niet in op dossier arbeidsmigranten

Dit kabinet neemt geen verstrekkende besluiten rond de bescherming van arbeidsmigranten. Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), onderschrijft de aanbevelingen van Emile Roemers Aanjaagteam, maar treft vooral voorbereidingen voor zijn opvolger.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zet zijn ambtenaren aan het werk om wettelijk verplichte certificering voor uitzendbureaus voor te bereiden. Ook het verplicht in bezit hebben en gebruiken van een g-rekening wordt samen met banken en de Belastingdienst voorbereid. Dat schrijft hij in zijn reactie op het advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten aan de Tweede Kamer

Onderzoek beperking uitzendbeding

Mogelijk ingrijpend voor werkgevers in de tuinbouw is het onderzoek naar een beperking van de mogelijkheid om voor hetzelfde langdurige of structurele werk telkens nieuwe uitzendkrachten in te huren. Nu kan een inlener een individuele uitzendkracht ‘wegsturen’ en als vervanging om een andere uitzendkracht vragen. Het dienstverband van de uitzendkracht eindigt dan

van rechtswege. Het kabinet zal bezien of het mogelijk is om deze vorm van beroep op het uitzendbeding te beperken.

Huisvesting blijft zaak gemeente

De regulering van de huisvesting van arbeidsmigranten laat Koolmees bij de gemeenten. Wel laat hij de wettelijke mogelijkheden onderzoeken voor een verhuurdersvergunning. Zo’n vergunning zou een wettelijke basis geven aan werkgevers die op een bedrijfslocatie woonruimte willen creëren, ook in gemeentes waar dat nu niet wordt toegestaan.

De extra kwaliteitseisen aan woonruimte zoals Roemer die bij de minister heeft aanbevolen (één persoon per slaapkamer, 15 vierkante meter leefruimte per persoon), heeft Koolmees neergelegd bij het Rijksvastgoedbedrijf. Dat voert met vier gemeenten een verkennende pilot uit. Voor de ook aanbevolen samenvoeging van de twee keurmerken voor flexwonen (algemeen en agrarisch) zegt het ministerie ‘met beide keurmerken in gesprek te gaan’.

Verbetering in informeren arbeidsmigranten

De enige directe verbeteringen die het ministerie doorvoert liggen in de sfeer van het informeren en registreren van arbeidsmigranten. Voor dat informeren is de website workinnl.nl gelanceerd. Hierop geeft de rijksoverheid in het Nederlands, Engels, Pools en Roemeens praktische informatie over wat buitenlandse werknemers in Nederlanders moeten doen als ze in Nederland komen werken.

Het registreren van arbeidsmigranten die korter of langer dan vier maanden in Nederland komen werken, is een ietwat grijs gebied tussen wat wel en niet wettelijk verplicht is. Om een burgerservicenummer te krijgen moet de werknemer zich bij een van 19 RNI-loketten laten registreren als niet-ingezetene. In 2021 zullen deze loketten ook de contactgegevens gaan registreren. Om zich als niet-ingezetene op een tijdelijk adres ook bij de gemeente in te kunnen schrijven, bereidt SZW een wijziging voor van de wet Basisregistratie Personen.

Of registreer je om te kunnen reageren.