Home

Nieuws

Boerenwinkels vragen om lagere btw voor duurzaam product

Met een pleidooi voor lagere btw op duurzame landbouwproducten, meer stimulansen voor de kringlooplandbouw en ondersteuning van de lokale afzet en productie vragen boerderijwinkels in samenspraak met de Natuur- en Milieufederaties aandacht van landbouwminister Carola Schouten.

De Natuur- en Milieufederaties hebben samen met de Caring Farmers een tienpuntenplan opgesteld met het doel de kringlooplandbouw te stimuleren. Een van de onderdelen van dat plan is om duurzaamheidseisen te stellen bij het verpachten van gronden.

Prijsprikkels

Het geven van positieve prijsprikkels voor duurzaam voedsel en negatieve prijsprikkels voor niet-duurzaam voedsel maken deel uit van de zogenoemde Brede Maatschappelijke Heroverwegingen die het kabinet heeft opgesteld ten behoeve van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.