Home

Nieuws

Populairste subsidie lijkt innovatie te brengen

Kleinere bedrijven in Zuid-Holland hebben € 41,8 miljoen subsidie gekregen sinds 2015. Hoeveel innovatie dat oplevert, is niet helemaal duidelijk.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De provincie voert de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) uit. De regeling is vaak in een dag al ruimschoots overtekend. 11% van € 41,8 miljoen is terechtgekomen in de tuinbouw, blijkt uit het onderzoek.

Geld van Europese Unie en Zuid-Holland

Het geld uit de regeling MIT komt van de Europese Unie en Zuid-Holland. Het trajact zou in de periode 2015-2018 naar schatting bij de 518 bedrijven 100 banen hebben opleverd. Hoeveel innovaties werkelijk de markt halen door de subisidie is niet hard te maken, blijkt uit een onderzoek van Bureau Economische Zaken. Daarvoor is een langere onderzoekstermijn nodig.

Deelnemers positief

De deelnemers zijn positief. Circa 50% van de aanvragers geeft aan dat zij door de MIT zo min mogelijk afhankelijk kunnen zijn van investeerders en dat de MIT een laagdrempelige vorm van financiering is.

Slagingskans vergroot

Uit de enquête blijkt dat circa 90% van de gesubsidieerde aanvragers aangeeft dat de slagingskans en de kwaliteit van de innovatie is verhoogd. De MKB-regeling draagt bij aan het vergroten van de snelheid waarmee innovaties op de markt komen, stellen de bedrijven.

Ook geeft 90% van de gesubsidieerde aanvragers aan dat de uitvoering van het MIT-project heeft geleid tot nieuwe kennis voor mogelijke toekomstige innovaties en meer inzicht in de technische haalbaarheid en risico’s van het geplande innovatietraject.

Of registreer je om te kunnen reageren.