Home

Nieuws

Tweede subsidieronde Westlandse innovaties opengesteld

De gemeente Westland geeft € 225.000 subsidie aan 5 innovatieve tuinbouwprojecten.

De gemeente Westland biedt de Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland aan om kennis- en innovatieontwikkeling met een focus op het Greenportcluster en aandacht voor leefomgeving, welzijn en werkgelegenheid te stimuleren. De gemeente stelt voor elk van de indieningsrondes € 225.000 beschikbaar voor het co-financieren van projecten. De tweede ronde gaat op 1 oktober van start en loopt tot en met 31 oktober.

Samenwerkingsverbanden

De subsidieregeling biedt samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven uit de regio de kans om innovatieve projecten te toetsen in de markt, waar mogelijk op te schalen en uit te voeren. De subsidieregeling stimuleert kennis- en innovatieprojecten die zonder overheidsbijdrage niet of lastig van de grond zouden komen.

Beoordelingscommissie

Een onafhankelijke commissie adviseert de gemeente Westland over de ingediende aanvragen. De commissie beoordeelt de inhoudelijke en financiële haalbaarheid van de ingediende voorstellen en gaat na of de projecten voldoen aan de doelstellingen van de subsidieregeling op basis van voorafgaand vastgestelde criteria. De beoordelingscommissie bestaat uit experts afkomstig uit de onderzoeks- en kenniswereld, het bedrijfsleven, de overheid en uit de financiële wereld. Het college neemt op basis van het advies van de commissie een besluit tot het al dan niet verlenen van subsidies.

Wieren telen in zeewater is een van de projecten die gesteund wordt door de gemeente Westland. - Foto: Koos Groenewold
Wieren telen in zeewater is een van de projecten die gesteund wordt door de gemeente Westland. - Foto: Koos Groenewold

Eerste ronde

De eerste ronde heeft een bijdrage opgeleverd voor onder meer Brinkman Agro BV voor de ‘Waterinnovator’. Dit programma maakt het mogelijk om met telers en producenten nieuwe watertech-oplossingen in de praktijk te testen. Het gaat hierbij om nieuwe technologieën op het gebied van waterkwaliteit en duurzaam waterbeheer.

Wieren telen in zeewater

Ook Koppert Cress BV en Hollands Tuinbouwadvies krijgen co-financiering voor het project ‘Telen van wieren in zeewater’, dat zij samen met de start-up Onderwaterboeren uit Wageningen gaan uitvoeren. Met dit project worden sortiment en teeltsysteem voor onderwatergroente ontwikkeld.

Trainingstraject MoniMenTal

Samenwerkingsverband MoniMenTal van Hortitech BV, InHolland, Kwekerij Wieringermeer, Axia, GreenMango IT services, Microsoft en Lentiz krijgt steun voor een programma dat ervaren telers koppelt aan jonge, net afgestudeerde telers in spe en lokale tuinbouwtalenten van over de grens. Na een trainingstraject worden de jonge teler en de buitenlandse manager uitgezonden naar het land waar zij een kwekerij gaan managen.

Matchmaking platform

De pilot ‘Startup Challenge en Matchmaking’ van Horti Heroes, Best Fresh Group, Beekenkamp, Royal Brinkman, KUBO, JUVA en Priva ontvangt subsidie voor een lanceerplatform waar innovatieve nieuwe bedrijven oplossingen bedenken voor uitdagingen bij gevestigde tuinbouwbedrijven.

Sierteelt zonder daglicht

Het grootste subsidiebedrag is weggelegd voor Ton Vreugdenhil en Vyverberg Advies voor het plan ‘Kennisontwikkeling innovatief telen zonder daglicht in de sierteelt’. Doel is om een technisch recept te ontwikkelen om zonder daglicht, beheersbaar en continu, bijzondere knolgewassen in pot te telen.

Of registreer je om te kunnen reageren.