Home

Nieuws laatste update:18 sep 2019

Maatregelen SZW rond zzp’ers

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid introduceert volgend jaar een alternatief voor de vroegere VAR.

Met de webmodule van SZW kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers meer duidelijkheid krijgen over de aard van hun arbeidsrelatie. Dat zou terughoudendheid bij opdrachtgevers om een zelfstandige in dienst te nemen zo veel mogelijk weg moeten nemen.

Minimumtarief zzp’er

Dat staat te lezen in de begroting van SZW. Daarin is veel aandacht voor het beleid van de regering om ongewenste effecten van de toename van flexibele dienstverbanden en zelfstandigen tegen te gaan. Zo verkleint de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die begin dit jaar is aangenomen, de verschillen tussen vaste en flexibel werkenden. Ook introduceert het kabinet vanaf 2021 een minimumtarief van € 16 per uur voor zzp’ers.

Aard van werk bepalend

Voor zzp’ers wordt bovendien de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 in jaarlijkse stappen van € 250 wordt teruggebracht tot € 5.000. Tegelijkertijd wordt de arbeidskorting in 2020, 2021 en 2022 stapsgewijs verhoogd, waardoor effectief de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers worden verkleind, maar zelfstandigen er in de kabinetsperiode niet op achteruit gaan. Met deze maatregelen streeft de regering naar een situatie waarin niet instituties en kosten bepalend zijn voor de vorm waarin arbeid wordt aangeboden, maar de aard van het werk dat gedaan moet worden en de behoeften en wensen van werkgevers en werkenden.

Commissie Regulering Werk

Om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken, is de opdracht aan de commissie Regulering van werk een belangrijk vertrekpunt. Onder leiding van Hans Borstlap geeft deze commissie advies over de fundamentele vragen over de toekomst van regulering van werk, de sociale zekerheid en de fiscaliteit. Het kabinet verwacht dit advies eind 2019.

Of registreer je om te kunnen reageren.