Home

Nieuws

NVWA start inspecties verkoop ‘groene’ middelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat vanaf komend najaar risicogericht inspecties uitvoeren naar de verkoop van ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen. De inspecties vinden plaats bij producenten en leveranciers van deze middelen.

Bij de inspecties zal de NVWA niet alleen de ‘groene’ middelen aan een controle onderwerpen, maar ook de verkoop van de zogenoemde RUB-middelen en basisstoffen. Bij de beoordeling van ‘groene’ middelen gaat het erom of het betreffende middel al dan niet onder de definitie van een gewasbeschermingsmiddel valt, óók als dit niet wordt geclaimd, en daarmee onder de bestrijdingsmiddelenwet. Het gaat hierbij om biostimulanten, plantversterkers, bodemverbeteraars, planten- en kruidenextracten, micro-organismen en middelen van natuurlijke oorsprong. Gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen op de markt worden gebracht en gebruikt als ze door het Ctgb zijn beoordeeld en toegelaten.

RUB-middelen

RUB-middelen konden tot februari 2018 bij het Ctgb worden aangemeld voor een reguliere toelating. Middelen die niet zijn aangemeld mochten tot 1 oktober 2018 worden verkocht en mogen tot 1 oktober 2019 worden gebruikt. RUB-middelen die wel zijn aangemeld en door het Ctgb zijn geplaatst op een speciale lijst, mogen gewoon worden verkocht en gebruikt.

Basisstoffen

Basisstoffen zijn producten die worden verkocht voor een ander doel dan gewasbescherming, maar kunnen daarnaast wel nuttig zijn als gewasbeschermingsmiddel. Alleen basisstoffen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie mogen worden gebruikt voor gewasbeschermingsdoeleinden, maar mogen niet worden verkocht als gewasbeschermingsmiddel.

Of registreer je om te kunnen reageren.