Home

Nieuws

ACM gaat prijsvorming groente en fruit onderzoeken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoek doen naar de prijsvorming in de voedselketen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat de monitor prijsvorming in de voedselketen starten. Dit gebeurt op verzoek van minister Schouten. In eerste instantie richt het onderzoek zich op een dwarsdoorsnede van agrarische producten die in Nederland worden geproduceerd en geconsumeerd: uien, witte kool/zuurkool, tomaten, peren, melk en varkensvlees.

Oneerlijke handelspraktijken

In 2017 liet Schouten tijdens de behandeling van de landbouwbegroting weten dat er een team zou komen om oneerlijke handelspraktijken of verstoorde marktmacht aan te pakken. Het Europees Parlement heeft ingestemd met deze maatregel. Schouten zei in 2017 ook dat de ACM erop toe zou zien dat boeren ook daadwerkelijk hogere prijzen krijgen voor producten waaraan afnemers hogere duurzaamheidseisen stellen.

Inzicht in inkoop- en verkoopprijs

De monitor laat straks per schakel zien welke prijs ondernemingen betalen voor inkoop van een product en wat de verkoopprijs is. Zo wordt de verdeling van elke uitgegeven euro over de verschillende schakels duidelijk voor de consument. Wageningen Economic Research gaat de data die nodig is voor de monitor verzamelen. De monitor wordt ten minste 2 jaar uitgevoerd. Halverwege 2020 zal de eerste rapportage gepubliceerd worden.

De monitor is bedoelt om de positie van de boer in de voedselketen te versterken. Ook wil Schouten ervoor zorgen dat niets boeren en tuinders in de weg staat om te verduurzamen.

Of registreer je om te kunnen reageren.