Home

Nieuws

Van Veldhoven: geen nieuw inzicht veiligheid asbestdaken

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan haar voorstel om asbestdaken per 2025 te verbieden. Dat blijkt uit haar antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over haar wetsvoorstel.

“In de discussie die thans wordt gevoerd, kan de indruk zijn ontstaan dat er nieuwe wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn gekomen, die dit relativeren. Dat is niet het geval”, aldus Van Veldhoven. “Het zou een uitermate ongewenste ontwikkeling zijn als op basis van onjuiste informatie de risico’s worden onderschat en het kankerverwekkende asbest onnodig nog meer slachtoffers zou eisen”, schrijft Van Veldhoven. De staatssecretaris zegt dat er nog altijd geen daling is van het aantal nieuwe asbestslachtoffers per jaar.

Stientje van Veldhoven - Foto: ANP
Stientje van Veldhoven - Foto: ANP

Werkwijze verandert niet, regeling wordt wel duidelijker

De Eerste Kamer is zeer kritisch over het wetsvoorstel, mede vanwege de zorgen over de haalbaarheid, betaalbaarheid en proportionaliteit van de maatregel ten opzichte van het doel. Een voorstel om als alternatieve werkwijze te werken met een stoplichtsysteem, waarbij daken die nog goed zijn niet gesaneerd hoeven worden, wijst Van Veldhoven af. “Deze aanpak zou betekenen dat voor iedere asbest dakbedekking apart bepaald moet worden of deze op dat moment een risico voor de veiligheid of de volksgezondheid oplevert”, aldus de staatssecretaris. Dit is volgens haar duur en moeilijk te controleren. Bovendien sluiten verzekeraars steeds vaker asbestdaken uit, waardoor niet alleen gezondheidsrisico’s, maar ook financiële risico’s groter worden.

Bij het evaluatiemoment in 2022 zal bezien worden of verdere opschaling van de versnelling van de sanering nodig is

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft aangegeven niet te gaan handhaven op het verbod. Van Veldhoven wil daarom vooral inzetten op versnellen van de sanering, zodat minder gehandhaafd hoeft te worden.

Van Veldhoven gaat op verzoek van CDA de definitie van welke daken onder het verbod vallen verduidelijken in de regeling. Het verbod gaat gelden voor daken waar de zichtbare buitenste laag van het dak, die grenst aan de buitenlucht en wordt blootgesteld aan zon, regen en wind uit asbest bestaat. Asbestbevattende golfplaten en dakleien vallen onder het verbod, daken met een asbestbevattende isolatielaag of asbesthoudend dakbeschot niet.

Financieringsregeling is in de maak

Senatoren maken zich zorgen of de 80 miljoen m2 asbestdaken in de land- en tuinbouw op tijd verwijderd kunnen worden. Van Veldhoven reageert dat er veel inzet is om de sanering te versnellen. Bij het evaluatiemoment in 2022 zal bezien worden of verdere opschaling van de versnelling van de sanering nodig is. Het ministerie erkent dat naar inschatting in ongeveer 30% van de asbestdaken op boerenschuren sprake is van een kwetsbare of moeilijk te financieren situatie om de daken te saneren. De staatssecretaris houdt hier rekening mee bij de financieringsregeling die momenteel wordt ontwikkeld.

De Eerste Kamer debatteert volgende week over het wetsvoorstel.

Lees ook: ‘Wat moet de ondernemer met asbestdaken nu doen?’

Of registreer je om te kunnen reageren.